XYZ ve Alfa Kuşağı Ne Demek

X,y,z kuşağı şimdide Alfalar geliyor 

Zaman ilerledikçe ortaya çıkan kuşak farkı gelişen çağ ve onunla entegre olmuş toplumsal dinamiklerdeki farklılıklar nedeniyle nesiller arasında dünyayı algılamada ve düşünceler deki farklılıkların ortaya çıkmasını sağladı. 

Bizim zaman dilimi kuşağı; kara önlük, kara tahta önündeki tebeşir tozları içinde eğitim aldı. Zamanla kuşakların teknolojik yapısının değişimi ile artık küçükler telefon, teknolojik aletleri kullanarak daha çok ekrana bağımlı oldular.

Yaşadığımız çağı okuyabilmek ve diğer kuşaklarla iletişimi asgari bir ölçü içinde sağlıklı kurabilir isek zamanın getirilerini anlamak mümkün olacaktır. 

Geleceğimizi şekillendiren bireyler ile ortak paydada buluşabilmek için yeni nesillerin çağına dair donanımlı olmak, doğru şekillenmeleri, doğruya yönelmeleri, temel değerlerimizi belleklerinde bulundurmaları ve sağlıklı – bilinçli, inançlı olmaları ve tam destekli ilerlemeleri için önce bizim büyük olarak konuya hakim olmamız gerekir. 

Kuşakların karakterleri özellikleri nelerdir kısaca bir bakalım… 

Kuşaklar
Kuşakları İnceleyelim
1- Sessiz Nesil:

1924 1945 yılları arasında Doğan nesil sessiz nesil olarak adlandırılmaktadır bu nesil savaşların içinde büyüdü çok zahmetler çekti çok çalıştılar bu nesil genellikle disiplini değer odaklı ve sadık doğrudan iletişime geçen teknolojik yerine biz da konuşmanın zevkini çıkarken  kuşaktır 

2- Bebek Patlaması ‘baby boomers’ :

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra doğum oranlarındaki büyük artış nedeniyle bu döneme bebek patlaması şeklinde bir ad verildi. Bu nesil 1946 ile 1964 yılına kadar doğanları kapsamaktadır. 1964 yılında doğum oranları yeniden düşmeye başladı. Bu neslin özellikleri ise şöyle; Taahhüt eden, Kendi kendine yeten ve Rekabetçi olmaları ile öne çıkmışlardır.

3- X Kuşağı

1965 ve 1980 yılları arasında doğanlar, sokak kültürüyle büyüyen, genellikle boşanmış ya da kariyer odaklı ebeveynlerle yaşayan nesil X nesli olarak adlandırılıyor. X kuşağı girişimciliğin rönesansı olarak görülüyor. Bu neslin çoğunluğu bilgisayardan uzak büyüdü. Aslında 1965 – 1980 dönemi teknolojinin hızla ilerlediği bir dönemdi. Ancak teknolojiye ulaşmak bugünkü kadar kolay değildi. Bu nesil hem dijital hem de dijital olmayan dünyayı tanıyor ve her ikisinin de önemini anlıyor. 

Bu neslin özellikleri ise;

– Mantıklı

– Becerikli ve problem çözme yeteneklerinin gelişmiş olması.

– Hissetmiş oldukları otoriteye karşı saygılı ve bunun akabinde motivasyonları da yüksek olmuştur. 

– Kadınların iş yaşamına atılması ile bir çocuk az, iki çocuk fazla karmaşasına sebep olmuşlardır.

–  Farklılıktan hoşlanan, ön yargıları olmayan ve sağduyulu ve duygulu nesildir. 

– Elma bahçelerinden kovalanırken, aşk şiirleri yazan nesil…

4. Y Kuşağı / Millennial

Y nesli 1980 ile 2000 yılında doğanlar Y nesli olarak adlandırılıyor. Y kuşağı Milenyum çağı yakıştırmasına uygun olarak “Millennial” olarak da biliniyor. Bu nesil genellikle medyada ‘tembel’ olarak tanımlanıyor. Bu nesil, aslında dijital neslin ilk temsilcileri. Teknolojiye aşina olan bu nesil tıpkı Z kuşağı gibi sosyal medya trendlerine hakim. 

Bu neslin en büyük özelliği ise: 

Kendilerine güvenmeleri bencillik. Teknoloji meraklısı, hırslı ve değişim odaklı olan bu nesil, aynı zamanda oldukça sorgulayıcı. Otorite tanımaz, kural bağlamaz, sabırsız, tatminsiz ve adapte sorunu olan bir nesil ama öğrenmeye ve araştırmaya hevesli…

5. Z kuşağı

Z kuşağı 2000-2021 yılında doğanlar Z kuşağı olarak adlandırılıyor. Bu nesillerde doğanlar hiçbir zaman teknolojisiz bir hayatı görmedi, bilgisayar ve cep telefonu olmayan bir dünya tanımadılar. Mekanikleşmenin ilk belirtileri Z kuşağı çocuklarında. Bu neslin çocukları teknolojiyi hayatlarına çok kolay bir şekilde entegre etti. Teknoloji onların yaşamının ayrılmaz bir parçası, yaşam tarzları. Bu nesil anlayışlı tüketiciler olarak da biliniyor. Z kuşağı çocuklarının hangi meslek dalında faal olacakları dahi bilinmiyor. Çünkü meslek icatları henüz yapılmadı.

Bu neslin bazı özellikleri şunlar;

– Hırslı, Kendine güvenen, istediği şeyi elde etmeyi bilen bir nesil.

–  Sosyalleşmenin bittiği ve teknolojiye kurban edilmiş bir nesil.

–  Hayal dünyaları sınırsız ve cevabı bulunamayan soruları soran nesil.

– Z kuşağı, otorite ve kural tanımazlık hat safhada, istedikleri doğrultusunda direnişleri kırılamaz yapıda ve haklılıkları konusunda, grup halinde hareket etmek sorgusuz sualsiz katılacakları eylemler arasında ilk sırada olan nesil.

– Aynı anda aktif bir şekilde pek çok işe dahil olabilen bir kapasite ile zekaları ve becerileri hayranlık uyandıran nesil. 

– Z kuşağı, aile bireylerinin kendilerini çocuklarına karşı yetersiz gördükleri, psikolojik bunalım örneklerinin tavan yaptığı nesil.

6. Alfa Gen Kuşağı

2013 ile 2025 yılları arasında doğanlar ise artık farklı bir kuşak; alfa gen kuşağı. Bu çocukların fikirleriyle dünyayı nasıl etkileyeceğini hep birlikte göreceğiz. Ancak 2013 yılından sonra doğan çocukların diğer kuşaklara göre pek çok konuda daha bilinçli olacağı açık.

Kuşak Kategorizesini Kabul etmiyorum. Ama Konuya Fransız olmamak da lazım

Bizleri zamanın akışına bırakılan çöpler olarak düşünmeyin daha ölmedik gençler. Bizler dini, kültürü ve ananesi olan bir medeniyetin fertleriyiz. Kuşaklara ayrılarak her kuşağa ayrı bir inanç ve hayat çizgisi yerleştirmek için toplumsal mühendislik yapan üst düzey gizemli aileler bu haltı işlemektedir. Biz kendi öz yapımıza ve ailemize sahip çıkarak nesillerimizi çağın getirdiği teknolojik yaşam tarzlarına karşı inançla ayakta tutabiliriz. Bu gizli ellerin yaptığı bu ayrışımlar toplumsal yapının yozlaşmasını sağlamaktadır. Eski nesil saygı ve değer bilen bir yapıda iken şimdiki nesil inançtan saygıdan yoksun ve egoist bencil bir yapı oluşturmaktadır. Bu kuşak olsa ne olacak! İnançlarını terk etmiş hesapta sınırsızca sorgulayan nesil ya Deist, ya Ateist, yada çeşitli dinlerin öğreti ve yaşam tarzlarını alarak bozulmaktadır.

Yetişen bu nesiller için kokuşma hat safhaya çıkmıştır. Cinsiyet, din, ırk, mezhep gibi konu başlıkları onlar için önemsiz. Farklı dinlerden ve inanışlardan kimselerle evlenmek onlar için sorun teşkil etmiyor. Nesil emniyeti denilen hassasiyet yok. Bu nesiller içinde çok az bir yüzdelik % 15,7’si namaz kılıp oruç tutup dini inançlarını yerine getirmektedir. Geri kalan % 55.8 inançlarının gerekliklerini yerine getirmediği gibi % 28.5 oranında da inançsız bir kitle oluşmuştur. Bu rakamlar anket şirketlerinin verilerinden alınmadır. Siyasiler yeni nesil olarak adlandırdıkları Y ve Z kuşaklarından oy talepleri karşılıksız kalacak korkusu ile çalışma yapmaya ve kuşaklar hakkında neler yapılabilir irdelemesi yapmaya başladılar. Kaybedilen gençlik bu ülkenin yıkımı olacaktır. Bizim kuşağımız bellidir oda ‘İslam kuşağı’ böylede olmaya devam edecektir İnş… 

Çeşitli İnternet makalelerinden istifade edilerek hazırlanmıştır.

MEK.

 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın