Ya Muğîs (Cc.) Esması: 

Ya Muğîs Esması: 

O bütün mahlukatı için yardıma koşan, Darda kalan kimselere yardım etmeye icabet edip üzüntülerini giderendir. 

Şeyh Abdurrahman es-Sadi der ki: “el-Muğîs” “Gavs” kelimesinden türemiş bir ismi fail’dir. “Gavs” ise sıkıntıyı gidermeye ve üzüntüyü yok etmeye denir. Bundan dolayı da Yüce Allah zor işler ve musibetlerle sıkıntılar anında bütün mahlukatın yardımına koşan (Muğîs )’dir. Nitekim bu husus şu hadiste şöyle ifade edilmektedir:

“ Rabbimiz Sıkıntılı durumun değişeceği zaman yakın olmasına rağmen kullarının ümitsizliği düşmesine şaşırır, sıkıntılı durumda olan kimseler ile ümitsizliğe düşenler olarak sizlere bakar, gülmeye devam eder ve sıkıntınızın bitmesinin yakın olduğunu bilir.” (1) 

Yüce Allah ise bu konu ile ilgili olarak şöyle buyurmaktadır: 

“Umutsuzluğa düşmelerinin ardından yağmuru indiren, rahmetini her tarafa yayan O’dur.” Şura: 28

Allah tasa, üzüntü ve keder halinde dua eden kimsenin çağrısına yardım etmeye koşar. Bu nedenle kim sıkıntılı anında Allah’tan yardım dilerse Allah o kimseye sıkıntılı halinde yardım eder ve onu kederden kurtarır. 

Ya Muğîs esması ebced değeri ve zikir sayısı : 1550

Ya Muğîs : يَا مُغ۪يثُ 

Ya Muğîs esması fazilet ve esrarı :

Müminler de Allah’ın (c.c.) Muğîs adının idrakinde olarak ve yalnız O’na güvenip dayanarak Allah’a (c.c.) dua edip yalvardıklarında Allah (c.c.) muhakkak ki kulunu darda bırakmayacaktır.


Dip Notlar

1- İbn-i Kesir, Tefsiri Kur’ani’ Azim, 1/259; İbni Mace, Mukaddime13; Ahmet b. Hanbel 4/11. 12;  Taberani, Mu’cemu’l-Kebir, 19/207; bni Ebi Asım, sünnet 1/244;  Tayalisi, Müsned, 1/147 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın