Ya Settâr (c.c.)

Ya Settâr (c.c.)

Settâr örten demektir. Allah kullarını birçok ayıplarını ve kusurlarını örter onları ortaya çıkarıp insanlar karşısında rezil etmez. Kainattaki çirkinlikleri, devamlı örten ve varlıklara utanma duygusu veren, ayıpları çokça örten demektir.

Esmâü’l-Hüsnâ hadisinde yer almayan isimlerden biridir. Settâr, sözlükte “örtme, kapama, gizleme” anlamlarına gelirken ıstılahta Allah’ın bir ismi olarak örten, gizleyen, kullarının günah ve ayıplarını, hatalarını örten ve bağışlayan anlamına gelmektedir.

Ya Settâr  Ya Gaffar ise günahları affeden ve gizleyen manasına gelir. Allah, şirk dışında tüm günahları dilerse affedeceğini Kuran’ı Kerim’de bildirmiştir. Bile bile ve tekrar tekrar işlenen günahlar dışında Allah kullarının tüm günahlarını affeder.

Arapça Olan Ya Settar Kelimesinin Anlamı Nedir?

Arapça olan ya Settâr kelimesi, günahları ve kusurları örten demektir. Settâr , Allah’ın kulları mahcup olmasın diye günahları unutturması anlamına da gelir.

 

Allah kulları Settâr isminin örten manasına geldiğini bilince kendi birçok ayıbını ve kusurlarını gizlemeli, örtmeli  onları ortaya çıkartmamalı, insanların ayıplarını araştırmamalı ve gördüğü kusurları örtmeli bunları kullanarak insanları rezil etmez. O yüzden Kullar ve Kendi ayıplarını örterek onur ve haysiyetlerini korumalı, insanların onurlarını incitecek davranışlardan kaçınmalıdırlar.

Ya Settâr esması ebced değeri ve zikir sayısı : 1061 Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Göğüs bölgesi sağ taraf, sağ taraf boğaz ve kulak.

Kurân-ı Kerîm’e şöyle buyrulur:

“Şu da muhakkak ki, ben, tövbe eden, inanana ve yararlı iş yapan, sonra (böylece) doğru yolda giden kimseyi bağışlarım.” Tâhâ 82.

“Göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbi (olan Allah), üstündür, çok bağışlayandır.” Sa’d 66.

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın