Ya Vitr (c.c.)

Ya Vitr (c.c.)

Ya Vitr esması 

Vitr, Çift olmayan, tek anlamındadır. 

Hz. Peygamber (sav) bir hadislerinde şöyle buyurur: “ Allah’ın yüzden bir eksik doksan dokuz ismi vardır. Kim onları Sayarsa (öğrenip, ezberlerse) Cennete girer. Allah Vitr (tek)’dir, Vitr (tek)’i sever.” Buhari 6410,; Müslim, 2677.

Allah’tan başka Ezeli (öncesiz) olan başka bir varlık olmadığına göre Onun dışında tapılacak ve ibadet edilecek başka bir ilah ve varlıkta yoktur. Eğer O’nun dışında başka bir İlaha tapılırsa bu iki ilahın var olduğunu kabul etmeyi zorunlu kılar. Oysa Allah tektir ve başka bir ortağı yoktur. Beyhaki 

Esmâü’l-Hüsnâ hadisinde yer almayan isimlerden biridir. El Esmaül Hüsna ile ibadet etmenin onunla dua etmenin kıymetini bilen emir yaratılış ve kulun istek ve ihtiyaçları arasındaki gizli ilişkiyi fark eden bunun gerçekliğini daha iyi kavrar. Bilinmelidir ki her istek ve ihtiyaç kendisine uygun olan üslup ve dualarla istenir. Kur’an ve hadislerde ki duaları incelersek bunun böyle olduğunu görürüz.

Zatında, sıfatlarında, isimlerinde ve fiillerinde tek ve benzersiz olan, zât, sıfat ve fiillerinde çifti olmayan Allah Vitr’dir.

Vitr ismi, Hazret-i Ali’nin (r.a.) Peygamber Efendimizden (a.s.m.) rivayet ettiği Cevşenü’l-Kebir’de zikri geçen isimlerdendir.

Allah (c.c.), Vitr’dir. Yani bir olan, tek olan, yegane olan, eşi ve benzeri olmayan, dengi, naziri, ortağı ve yardımcısı asla bulunmayandır. Cenâb-ı Allah hem Zatı itibariyle birdir, hem isim ve sıfatları itibariyle tektir, eşsizdir, benzersizdir, misli ve misali yoktur.

Ya Vitr esması ebced değeri ve zikir sayısı : 606

Yâ Vitr : يَا وِتْرُ 

Yatağı ıslatmanın def’i için

وَ اَسْئَلُكَ بِاَسْمَٓائِكَ Ve es’elüke biesmâike

 

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın