Yada Taşının Sırrı

Yada (Yağmur) Taşı Efsanesinin Sırrı Nedir:

Yada taşı (Yağmur Taşı) Türk ve Altay mitolojilerinde,  Yağmur ve kar yağdırma, fırtına çıkartma, havayı kontrol etmekte etkili olduğuna inanılan gizemli bir taştır. Büyü Taşı, Simya taşı, Cada Taşı da denilmektedir. Yada Taşı – Türk mitolojisinde yağmur yağdıran sihirli taş olarak geçmektedir.

Yada Taşının Savaşlarda Kullanılması:

Eski Türkler tarafından sıklıkla kullanıldığı ve savaşların kazanılmasında önemli rol oynadığına inanırlardı diye kaydedilmiştir.Eski Türk boylarının her birinde bir yadacı bulunurdu. Bu yada taşını  kullanabilen özel yeteneklere sahip olduğu inanılan kişiye yadacı denirdi.

Eskiden Türk boylarında yağmur çağırmak için Şamanist törenler yapılırdı. Bu törenlerde yada taşı yada ustaları tarafından kullanılırdı. Ayrıca Türkler tarafından yada taşı savaşlarında kullanılmıştır. Tarihi kaynaklara göre yada taşının savaşlarda silah olarak kullanmasını son örneği 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşında olmuştur.

Kaşgarlı Mahmut Lügatit Türk adlı eserinde; “ Yada bir nevi kahinliktir. Hususi taşlarla yapılır bu şekilde yağmur ve kar yağdırılır, Rüzgar estirilir bu iş Türkler arasında tanınmış bir şeydir. Yağmur rüzgar ve baskı Tabiat olayları talep etme mahsus yada taşı ile fala bakılır…”

Yada Taşının Dışında Kullanılan Taşlarda Varmıdır:

Türkler tamamı ile sihri yönde kuvvete haiz olan bu Yağmur taşlarının yanında başka özelliklere sahip taşları da kullanırlardı. Kullandıkları taşlar arasında değerli madenleri bulma, çocuk doğumunda,  Büyüyü taşın kuvveti çözme ile hasta tedavi etme şeklinde çeşitli amaçlar için kullanırlardı.

Bu taşla ilgili şu söylenebilir:

Havas ilminde nesnelerin sırrını bilen ve sihri kullanabilen büyücülerin yaptığı bir olaydır. Bunun içinde yağmur cinleri kullanılmaktadır. Kısacası Tamamıyla gizli güçlerle yapılan bir büyü olayıdır.

Bu taşlardan 2 tane alınır eller içine, taşlar su doldurulmuş kaba batırılarak ıslatılır ve çıkartılıp birbirine sürtülür sonra, su kabından avuçla su alınır etrafa serpilir bir defa bu şekilde yapılır ve sonra dualar (Tılsım sözleri) okuyup Tanrıya yalvarırlar bu şekilde aralıksız 7 kez bu tekrarlanır sonra yağmur yağar ifadesi kullanılmaktadır.

 

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın