Yaratma

YARATMA:
Yaratma; Hiç aracı olmadan doğrudan takdir etmek, Yoktan var etmek yani halk etmek, bir şeyi  bir başka şeyden meydana getirme manasına gelmektedir. Kurandan sorularımıza cevap almak için hemen beklemeden yönelelim.
Yaratıcı kimdir ve yaratma nasıl olmuştur?:
﴾A’LA,2﴿:”O,Yaratıp uygun şekil veren”
﴾ZÜMER,62﴿:”Allah her şeyin yaratıcısıdır ve her şeyi koruyup yöneten de O’dur.”
ENBİYA,30):”İnkar edenler, gökler ve yer bitişik iken onları ayırdığımızı ve her canlıyı sudan yarattığımızı görmezler mi? Hala inanmayacaklar mı?”
(HUD,7):”Arşı, su üzerinde iken hanginizin daha güzel davranacağını denemek için gökleri ve yeri altı günde yaratan O’dur.”
﴾NAHL,3﴿:”Allah, gökleri ve yeri hikmetle yarattı….”
(ENBİYA,33):”O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır.
﴾SAFFAT,11﴿:”…Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.”
Yaratmada bir Ölçü ve ahenk varmıdır?:
﴾KAMER,49﴿:”Şüphesiz biz her şeyi bir ölçüye göre yarattık.”
(A’LA,3):”Ölçülü ve amaçlı yapan, yol gösteren.”
(ENBİYA,33):”O, geceyi, gündüzü, güneşi, ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedir.”
YARATMA ile ilgili görsel sonucu

Yaratıcı için Yaratmada bir zorluk varmıdır?:

﴾KAF,15﴿:”Düşünseler ya, ilk yaratışta acze düştük mü? Buna rağmen onlar yeni bir yaratma konusunda şüphe içindeler.”
﴾KAMER,50﴿:”Ve bizim buyruğumuz tektir, göz açıp kapayıncaya kadar olup biter.”
﴾YASİN,82﴿:”Bir şeyi istediğinde, Onun buyruğu “ol!” demekten ibarettir; hemen oluverir.”
﴾MERYEM,35﴿:”…Bir işe karar verdiği zaman ona sadece “ol!” der, hemen olur.”
Yaratma Ayetlerinde kime özellikle hitap vardır?:
﴾VAKIA,62-73﴿:”Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz; düşünüp ibret alsanıza!”, “Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü?”,”Onu siz mi bitiriyorsunuz yoksa biz miyiz bitiren?”,”Dileseydik onu kuru bir çöpe çevirirdik de şaşırır kalırdınız:”,”Doğrusu çok zarara uğradık!”,”Daha doğrusu büsbütün mahrum kaldık” (derdiniz).”,”İçtiğiniz suyu düşündünüz mü?”,”Onu buluttan siz mi indirdiniz yoksa biz miyiz indiren?”,”Dileseydik onu tuzlu yapardık. O halde şükretmeli değil misiniz?”,”Tutuşturmakta olduğunuz ateşi düşündünüz mü?”,”Onun ağacını siz mi yarattınız yoksa yaratan biz miyiz?”,”Biz onu çöl yolcularına ve açlık çekenlere bir işaret ve nimet kıldık.”
﴾SAFFAT,11﴿: “Şimdi o inkarcılardan şu sorunun cevabını iste: Kendilerini yaratmak mı daha zor, yoksa başka yarattıklarımızı mı? Biz onları yapışkan bir çamurdan yarattık.”
﴾TUR,35-36﴿:”Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir?”,”Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar.”
Ä°lgili resim
Yaratma belli bir zaman için gerçekleşmiştir?:
﴾A’la,5﴿:”sonra da onları kapkara bitki kalıntısı haline getirmiştir.”
﴾AHKAF,3﴿: “Gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri şüphesiz yerli yerince ve belli bir süre için yarattık. Ama inkar edenler kendilerine karşı yapılan uyarıdan yüz çevirmektedirler.”
Yaratmada gaye nedir?:
(DUHAN,38-39﴿:”Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık.” “Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık, fakat çoğu bunu bilmez.”
﴾VAKIA,74﴿:”Öyleyse ulu rabbinin ismini tespih et.”
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın