Yavuz Sultan Selim

Yavuz Sultan Selim


 

Babası: İkinci Beyazid

Annesi: Gülbahar Hatun

Doğumu: 10 Ekim 1470

Vefatı: 22 Eylül 1520

Saltanatı: 1512-1520 (8) sene

Erkek çocuğu: Kanuni Sultan Süleyman

Kız çocuğu: Hatice Sultan, Fatma Sultan, Hafza Sultan, Şah Sultan.


Yavuz Sultan Selim, uzun boylu, geniş omuzlu, kalın kemikli ve omuzları arası geniş, yuvarlak başlı, kırmızı yüzlü ve çatık kaşlı, uzun bıyıklı yiğit bir padişah idi. Sert tabiatlı ve cesurdu. Bu yüzden muharebeyi çok severdi. kuvvetli bir ilim tahsili yapmıştı. Edebiyata merakı vardı. birçok Farsça şiirler yazmıştır. Şiirleri en yüksek bir divan şairi kadar kuvvetlidir. Geniş bir kültür ve siyasete sahipti. Harpten hoşlanmakla beraber çok ince bir ruha da sahipti.

İran’a yaptığı seferde Şah İsmail’i 12 saatte perişan etti. Şah İsmail’in iki karısı da esir oldu. Ordugahta ki hazine ve altın taht ele geçirildi. İran’ın zamanki bahşehri Tebriz’e girdi. 2500 km.lik bir yolu yürüyerek gelip böyle parlak bir zafer kazanmak tarihte eşine az rastlanır şeylerdendir. Adana, Gaziantep, Hatay, Urfa, Diyarbakir, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl, Bitlis, Tunceli vilayetlerini Osmanlı topraklarına kattı. Dulkadir Beyliği’ni, Musul, Kerkük ve Erbil’i Osmanlı hudutlarına dahil etti. Eyyübi Melikliğini aldı. 

1516’da Mısır seferine çıktı. 

27 temmuz’da Ramazanoğlulları Beyliğini ilhak etti. 

24 Ağustos’ta Mısır Memlükleri ile Mercidabık Ovası’nda karşılaştı. Memlükleri kesin bir şekilde mağlub etti. 

28 Ağustos’ta Haleb’e girdi. 

29 Ağustos 1516’da bütün mukaddes emanetler İstanbul’a getirildi. Suriye, Lübnan ve Filistin tamamen fethedildi.

Kendi zamanına gelinceye kadar hiçbir hûkümdarin göze alamadığı bir işi yaptı ki, koskoca Sina Çölünü 13 günde geçti. birinci Cihan Harbinde, yeni tekniğin verdiği imkanlarla bu çöl 11 günde geçilebilmiştir. (Türkiye Tarihi, Yılmaz Öztuna, Hayat Yayini) 22 Ocak 1517’de Memlükleri Ridaniye’de tekrar yendi ve Kahire fethedildi. Yavuz, Memlük sultanının cenazesini bizzat omuzlarında taşıdı.

Kahire’nin fethinden sonra İstanbul’a gelen Mısır uleması ile, Türk uleması Yavuz’un halife olmasını kararlaştırdı. Daha sonra Halife Üçüncü Mütevekkil Ayasofya Cami’inde minbere çıkarak Yavuz’un hilafetini ilân etti.

Mütevazi hükümdar, her öğün yemekte tek çeşit yemek yerdi ve ağaçtan tabaklar kullanırdı. 

22 Eylül 1520’de Aslan Pençesi denilen bir çıban sebebi ile vefat etti. Hayatının son dakikalarında Yasin-i Şerif okuyordu. Oğlu Kanuni Süleyman, Fatih Cami’inde namazını kıldıktan sonra, Sultan Selim Selim Camii avlusundaki türbeye defnedildi. (Allah rahmet eylesin.)

Tahtı devraldığında 2.375.000 km. kare alan Osmanlı topraklarını 6.557.000 km kareye çıkarmıştır. Bu büyük fütuhatı ise sadece 4 seneye sığdırmıştır.

Mevahib sahibi Şeyh İmam Ahmet Kastalani, Emir Buhâri ve Reüisü’l-Hattatıyn, Şeyh Hamdullah, Yavuz Sultan Selim zamanında vefat eden şahsiyetlerdir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir