Yehova Şahitleri 

Yehova Şahitleri 

Yehova’nın Şahitleri, Yakın zamanda kıyamet bekleyen (binyılcı),  teslis karşıtı bir itikada sahip, hıristiyan kökenli dini bir akım hareketi ve bir Hristiyan mezhebidir. Yehova’nın Şahitleri dinsel gelenekleri kabul etmeyip sadece Kutsal Kitap’ı imanlarının temeli olarak alırlar.

Hristiyanlar Hz. isa’nın insanlığın kurtarıcısı Mesih olduğuna, onun bu dünyada görevini yerine getirdikten sonra göğe çıktığına ve kıyamete yakın tekrar geleceğine inanmaktadır. İsâ Mesih’in ikinci defa yeryüzüne geleceği inancı Mesihçi akımların Hıristiyanlık tarihi boyunca çıkış noktası olmuş, çeşitli kişi ve cemaatler kendi Hıristiyanlık anlayışlarını isâ Mesih’in gelmesi üzerine kurmuştur. Yehova Şahitleri bu akımların modern dönemdeki en tanınmışlarındandır.

Yehova Şahitleri Kuruluş

Yehova Şahitleri, XIX. yüzyılın son çeyreğinde Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış bir Hıristiyanlık hareketidir. 1870’lerin başında Kitâb-ı Mukaddes İle ilgili araştırmalar yapmak üzere çevresinde küçük bir grup toplayan Charles Taze Russell bu hareketin kurucusu kabul edilir. Russell önderliğindeki grup 1879’da Siyon’un Gözlem Kulesi (Zion’s Watch Tower and Herald of Christ’s Presence) adlı bir dergi çıkarmaya başlamış ve birkaç sene sonra (1884) aynı adı taşıyan bir dernek kurmuştur.

Teşkilatın merkezi 1909’da New York’taki bugün bulunduğu yere taşınmıştır. 1916’da Russell’ın ölümünün ardından cemaatin başına geçen JosephF. Rutherford’un önderliğinde o zamanlar yeni bir teknoloji olan radyoyu geniş çapta kullanan hareket, sonraları daha çok ev ziyaretlerine önem vermeye başladı. Hıristiyan dünyasının diğer akım ve kurumlarından tamamen farklı olduklarını göstermek amacıyla 1931’de adını Yehova Şahitleri olarak değiştiren hareketin mensupları, askerliği ret gibi bir kısım yaklaşımları sebebiyle 1930’lu ve 1940’lı yıllarda birçok defa ABD mahkemeleri tarafından tutuklanmışlardır. 

1942’de ölen Rutherford’un görevini Nathan H. Knorr devraldıktan sonra, hareketin mensupları arasında yoğun bir eğitim programı başlatıldı ve daha önce hiçbir mensubunun olmadığı ülkelerde bu harekete bağlı cemaatler oluşturuldu. 1977’de Knorr’un ölümüyle hareketin önderliğinin üstlendiği sorumluluklar yönetim kurulu üyelerinin oluşturduğu çeşitli heyetler arasında bölüştürüldü.

Yehova Şahitlerinin inançları

Yehova Şahitleri’ne göre Kitâb-ı Mukaddes Tanrı’nın sözüdür, tamamıyla hakikattir. Tanrı tektir ve adı Yehova’dır. Yalnızca Yehova’ya dua edilir. İsa’nın ilahi bir tabiatı yoktur, o yaratılmıştır. İsa sadece bir ruh olarak dirilmiştir ve kutsal ruhun ayrı bir kişiliği yoktur (bk. TESLİS). Tanrı insanlığın içinde bulunduğu bugünkü ortamı Armagedon savaşında (İsa’ya inananlarla inanmayanlar arasında gerçekleşecek büyük savaş) ortadan kaldıracaktır. 

İsa’nın yönetiminde kurulan gökteki tanrısal krallık bu savaştan sonra yeryüzünü barış ve adaletle yönetecek ve yeryüzüne en iyi yaşam koşullarını getirecektir. Yeryüzü yok olmayacaktır; diğer dinlerde inanılan ahiret hayatı, cennet ve cehennem yoktur. İnsanlığın içinde bulunduğu günümüz ortamını aslında şeytan yönetmektedir ve bütün devletler bilmeden şeytanla işbirliği içindedir.

Tanrısal krallık yeryüzüne hâkim olduğu zaman kötülük ebediyen yok edilecek ve sadece Tanrı’nın onayladığı insanlar (Yehova Şahitleri) tekrar diriltilerek sonsuz yaşama kavuşacaktır; bunlardan bir kısmı göğe yükselerek Isâ ile birlikte dünyayı yönetecek, diğerleri yeryüzü cennetinde yaşayacaktır. Başta Katolik kilisesi olmak üzere Hıristiyanlığın diğer mezhepleri sahte dinlerdir.

Gerçek Hıristiyanlığı tarihte sadece ilk hıristiyan nesiller yaşamıştır. İnsan evrimle oluşmamış, Yehova tarafından yaratılmıştır. Yehova Şahitleri ibadetlerinde resim, haç, mum ve tesbih kullanmaz. Hıristiyanlık’taki ruhban sinifini ve dini unvanlan reddederler. Kilise veya kutsal mekânları yoktur; bir araya gelebildikleri salonlarda ibadet ederler. Noel kutlamalarına karşıdırlar ve sigara içmezler. Geleneksel Hıristiyanlık’taki vaftiz ayinini kabul eder, ruh çağırma, fal bakma ve sihirle uğraşmayı günah sayarlar.

Yehova Şahitleri Yehova’nın askerleridir, dolayısıyla vatandaşı oldukları devlet için askerlik yapmayı reddederler. Bu harekete göre bütün devletlerin bayrakları puttur ve millî marş, milli duygular ve milli sınırlar reddedilmelidir. Ayrıca kan ve organ naklini kabul etmezler.

Yehova Şahitleri bütün insanlara Kitâb-ı Mukaddes’teki hakikati bildirmekle yükümlü oldukları inancıyla XX. yüzyılın en aktif misyonerlik faaliyetlerinden birini gerçekleştirmişlerdir. Yehova Şahitleri dünyanın birçok ülkesinde insanlarla yüz yüze görüşmek suretiyle hareketlerini yaymaya çok önem verirler; çalışma yaptıkları bölgelerde yaşayan kişiler tarafından özellikle kapı kapı dolaşmaları ve ısrarla konuşmak istemeleriyle tanınırlar.

Yehova Şahitlerinin bu kararlı ve ısrarlı misyonerlik çalışmalarının arkasında bir tür askeri teşkilata benzeyen, otoriter ve merkezi bir idari sistem bulunmaktadır teşkilat merkezi, İsa’nın dönüşü ve Tanrı’nın krallığının başlangıcı ilgili çeşitli tarihler vermiş ancak bunların gerçekleşmemesi üzerine görüşlerinizi değişikliklere gitmek zorunda kalmıştır pek çok Hristiyan mezhebi ve kurumu tarafından Hıristiyanlıktan ayrı bir inanç olarak görülen Bu hareketin dünya çapında 6 milyonu Aşkın mensubu olduğu kaydedilmektedir.

Kaynak: Temel İslam Ansiklopedisi,

 

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın