Yeryüzünün Yaratılış Hikmeti

Yeryüzünün Yaratılış Hikmeti

Hz. Ebu Hureyre (ra) Peygamberimize (sav) sordu:

“Ya Rasülallah! Yüce Allah mahlukatı neden yarattı?”

Peygamberimiz (sav) cevap verdi:

“Yüce Allah Kur’an’da ‘Biz her şeyi sudan yaratarak hayat verdik’ buyurmuyor mu? Öyle ise Allah her şeyi sudan yaratmıştır” buyurdu. Bundan dolayı İmam-ı Azam Ebu Hanife (ra) “Subhane men haleka’l-arza âlâ mâin cemed” yani; “Yeryüzünü donmuş sudan yaratan Allah’ı tesbih ederim” sözünü tesbihatı içine almıştır.

Ebû Hureyre şöyle dedi:

Bir gün Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem elimi tutarak şöyle buyurdu:

“Allah, toprağı cumartesi günü yarattı. Oradaki dağları pazar günü, ağaçları pazartesi günü, sevilmeyen şeyleri salı günü, nûru çarşamba günü yarattı. Hayvanları yeryüzüne perşembe günü yayıp dağıttı. Âdem’i yaratılanların sonuncusu olarak cuma gününün son saatlerinde, ikindiyle akşam arasında yarattı.”  Müslim, Münâfıkîn 27. Ayrıca bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, II, 327

Türlü nimetlerin, Akarsuların, Yeryüzünün Akciğerleri ormanların, Yeryüzü Sarsılmasın diye dağların, Gökyüzünde dolaşan bulutlardan indirilen tatlı suların,  Hepsi bir nimet olarak yaratıldı.

Canlı ve cansız varlıkların mekanı olan yeryüzü kısaca hayatın merkezidir. Burada yaşar burada ölür ve gömülür.”Biz yeryüzünü dirilere ve ölülere mekan yapmadık mı? Ayrıca yeryüzünde sabit yüce dağlar yarattık. Sizlere tatlı sular içirdik.” Mürsalat : 25-26

Geniş yollar var edip İnsanlar ve hayvanlar ihtiyaçlarını karşılamak için bir yerden bir yere intikal etmelerini sağlayan odur. Yeryüzünün çeşitli yerlerinde iklimsel farklılıktan kaynaklanan bitki örtüleri yöresel gıdalar bu yolların aracılığı ile insanlara ulaştırılır. Geçimlik yaratılması onun yeryüzünde insanlar için var ettiği bir helal yoldur.

Ä°lgili resim“Yeryüzüne onları sarsmasın diye sağlam dağlar yerleştirdik; kolayca yollarını bulabilsinler diye orada vadiler, yollar açtık.” Enbiya:31

“Yeryüzünü sizin için kullanışlı hale getiren O’dur. Üzerinde dolaşın ve Allah’ın rızkından yeyip için; (ama unutmayın ki) dönüş yalnız Allah’adır.” Mülk:15

Yeryüzünde sarsılmadan yürümek ve hayatınızı sürdüre bilmek için Dağları var eden odur. Eğer bu denge sağlanmasaydı yeryüzünde hayatta kalmak çok zorlaşırdı.

“Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için.” Naziat:32-33

“O, sizi sarsmaması için yere sağlam dağlar yerleştirdi, ırmaklar ve yollar açtı ki gideceğiniz yere ulaşabilesiniz.” Nahl:15

Güneş sisteminde yer alan dünyamızın konumu ile soğuk ve sıcaklık itidalli bir haldedir. Devamlı sıcaklık yaşanmış olsa idi yeryüzü kavrulur, devamlı soğuk olsaydı yeryüzü çeşitli nimetlerden mahrum kalırdı. Her şey bir ölçü üzere yaratılmıştır.

Yağan yağmurlar ve yerden göze, kaynak olarak çıkan suların bazıları bizim yaralanmamız hayvanların sulanması tarımsal ürünle elde etmek için kullanılması için tutulur. Çoğu sularda nehir olur okyanuslara, denizlere akar bu akış devamlıdır. Bu devamlılık su seviyesinde yükselmeye sebep olmaz.

kutuplar ile ilgili görsel sonucuKutuplarda devamlı tatlı su kütleleri hazır durur erimez bunlar bir denge oluşturur. Ne zamana kadar insanın dengeyi bozması karada ve denizlerde fesat çıkarmasına kadar bu sürer. sonra Dengeler bozulur su seviyesi yükselir. İklimsel değişiklikler yaşanmaya başlanır.

“Güneş ve ay bir hesaba bağlı (olarak hareket ederler). Yıldızlar da ağaçlar da secde ederler.Göğü O yükseltti, denge ve ölçüyü O koydu ki dengeden sapmayasınız; Ölçüyü düzgün tutasınız ve eksik tartmayasınız. O yeryüzünü canlıların altına serdi. Orada meyveler ve tomurcuklu hurma ağaçları var. Çimlenen taneler ve hoş kokulu bitkiler var. Artık rabbinizin nimetlerinden hangisini inkâr edebilirsiniz?” Rahman:5-13

“Gökten uygun ölçüde su indirir, onu arzda tutarız. Kuşkusuz bizim onu gidermeye de gücümüz yeter. O su sayesinde sizin için, çok sayıda meyvelerin bulunduğu, yeyip beslendiğiniz hurma bahçeleri, üzüm bağları; keza Sîna dağında yetişen, hem yağ hem de yiyenlerin ekmeğine katık veren bir ağaç (zeytin ağacı) meydana getiririz.” Müminun:18-20

madenler ile ilgili görsel sonucuYeryüzünde çeşitli renklerde tatlı, ekşi nimetler var etmesi yeyip içip beslenmemiz içindir bunlar onun kudretinin delilleridir. Yeryüzünde belirli yerlerde rezerve edilmiş madenler vardır. Bu madenlerden yararlanılarak çeşitli silahlar, zırhlar, süs eşyaları vb. üretilir. Madenlerin hayatın her alanında kullanılması dünyanın imarı ve geçimlik içindir.

Bütün bu nimetler yeryüzünde niçin sunulmuştur. Hikmeti nedir?

Yeryüzünde kan döküp, zalimlik ve nankörlük eden, Allah’ın emirlerini çiğneyip,  İnsanın yeryüzünde bulunma sebebi Şeytanın adımlarını takip etmek olmasa gerek. Yeryüzü mükellef varlıkların  imtihan yeridir. Bütün gücüyle Şeytanın saldırısı altında olan insan ve Cin  taşıdıkları nefisle de sınanmaktadır. Verilen bunca helal nimetlerden yeryüzünde istifade etmek varken, üzümü şaraba çevirip azgınlaşan, Allah’ın emirlerden uzaklaşıp tuğyan edip kulluk şerifini kaybetmiş ve hayvandan aşağı düşmüştür.

“Kim Allah’a davet edene icabet etmezse, artık o, yeryüzünde (Allah’ı aciz bırakacak değildir ve onun Ondan başka) velileri yoktur. İşte onlar, apaçık bir sapıklık içindedirler.”Ahkaf: 32.

İnkar edenler ateşe sunulacakları gün, (onlara şöyle denir:) “Siz dünya hayatınızda bütün ‘güzellikleriniz ve zevklerinizi tüketip- yok ettiniz, onlarla yaşayıp- zevk sürdünüz. İşte yeryüzünde haksız yere büyüklenmeniz (istikbarınız) ve fasıklıkta bulunmanızdan dolayı, bugün alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız.”Ahkaf :20.

“Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma! Ne yeri yarabilir ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin.” İsra:37.

İşte ahiret yurdu; Biz onu, yeryüzünde büyüklenmeyenlere ve bozgunculuk yapmak istemeyenlere (armağan) kılarız. (Güzel) Sonuç takva sahiplerinindir.” Kasas : 83.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın