Yunus Nadi Abalıoğlu

Yunus Nadi Abalıoğlu( 1880- 1945):

Günümüzde mevcut halen devam etmekte olan cumhuriyet gazetesinin kurucusudur. 1880 yılında  Muğla’nın Fethiye ilçesinde doğmuştur. Galatasaray Sultanisini bitirdi. Hukuk Mektebine girdi burada okumaya devam ederken, Baba Tahir’in çıkardığı Malumat gazetesinde yazarlığa başladı 1900 yılı 

2.Abdülhamid yönetimine (İstibda’da) karşı dernek kurmak suçuyla Midilli Kalesinde üç yıl hapis yattı. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra İstanbul’a dönen Yunus Nadi, İkdam, Tasvir-i Efkâr gazetelerinde makaleler yazdı.

İttihat ve Terakki’nin Selanik’te çıkartmış olduğu Rumeli gazetesinde başyazarlık yaptı. Aydın vekilliği ile Meclisi Mebusan’da bulundu ve 1918’de Yenigün gazetesinin çıkarttı.

Kurtuluş Savaşı’na destek vererek gazetesini Ankara’ya taşıdı kurulan ilk mecliste İzmir Milletvekili olarak da yer aldı.

Cumhuriyet Gazetesinin Kuruluş Hikayesi:

1924’te Matosyan Matbaasında bulunan malzemeler ve kütüphanede bulunan eserleri Yunus Nadi’nin bir miktar para vererek aldı. Tahaahüt ettiği sonra ki ödemeyi yapmayıp bir yangında demir aksamlarının dahi yandığı ve geride hiçbir malzemenin kalmadığı yangın vurgunu ile  herşeye sahip oldu. Elde ettiği gazete malzemeleri ile ermeni Matosyan gazetesi bir gecede Cumhuriyet gazetesine çevrilmiştir. 

Matosyan Matbaası’nda bulunan her türlü demirbaş ve kişisel eşyayı satışa çıkaran Yunus Nadi, elde ettiği ganimeti en ufak parçasına kadar değerlendirmiş, hatta Matosyan’ın kütüphanesindeki kitapları dahi Milli Eğitim Bakanlığı’na satmıştır.

Cumhuriyet gazetesi Yunus Nadi Abalıoğlu’nun yapmış olduğu bu tezgahlarla  kurulmuş ve o tarihten itibaren 20 yıl milletvekilliği yapmış daha sonradan da bu tezgahın üzeri örtülmüştür. Sabah gazetesi

Yunus Nadi 1945’te cenevre’de iken hayatını kaybetmiş eserleri Kurtuluş Savaşını konu alan eserler vermiştir.

Eserleri Şunlardır:

  • Ankara’nın İlk Günleri (1955)
  • Babıali’nin Milli Hareketi Dağıtmak ve Mustafa Kemal’i Tevkif Etmek Teşşebüsü Ali Galib Hadisesi (1955)
  • Birinci Büyük Millet Meclisinin Açılışı ve İsyanlar (1955)
  • Çerkez Ethem Kuvvetlerinin İhaneti (1955)
  • Kurtuluş Savaşı Anıları (1955)(1978)
50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın