Yüzük Ve Mühür Takmak

Yüzük Ve Mühür

Ebu Davud’un isnadı ile Enes bin Malik (radiyallahu anh) bildiriyor ki, Resulullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bazı yabancılara, mektup yazmak istedikleri vakit ya Resulallah, yabancılar ancak mühürlenmiş mektubu okurlar, dediklerinde, Resûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) gümüşten yüzük yaptırıp, üzerine “Muhammedun Resûlüllah” yazdırmıştı.

Enes (radıyallahu anh) den bildiriliyor ki. Resûlüllah’ın (aleyhissalatu vesselam)mühürlerinin (yüzüklerinin) hepsi gümüşten idi. Bir başka rivayette, Resûlüllah’ın yüzüğü gümüşten, taşı ise siyah akik idi buyurdu.

Ebu Davud. Nafi’den, o da İbni Ömer’den [Abdullah İbni Ömer’den radiyallahu anhuma] alarak diyor ki. Resûlüllah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) yüzüğünün yazısı parmağının iç tarafında idi. Peygamber efendimizin (aleyhisselam) bu yüzüğü altından idi. Eshabı Rsûlüllah’ın (sallallahu aleyhi ve sellem) altın yüzük taktığını görünce, kendileri de altın yüzük taktılar. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) insanların altın yüzük taktıklarını görünce, parmağındaki altın yüzüğü çıkarıp attı ve: «Ebediyen onu bir daha takmam) buyurdu. Sonra gümüşten yüzük yaptırıp üzerine “Muhammedun Resûlüllah” nakşettirmişti. Bu yüzüğü Peygamber efendimizden (sallallahu aleyhi ve sellem) sonra Ebubekir (radıyallahu anh), sonra Hazret-i Ömer (radiyallahu anh), sonra da Hazret-i Osman (radiyallahu anh) taşıyıp, hazret-i Osman’ın halifeliği zamanında, bu mühür, Medine-i Münevvere’de Bir Ureys adındaki kuyuya düştü. Her ne kadar aradılarsa da bulunamadı.

Demir Ve Pirinçten Yapılan Mühür Mekruhtur

Demir ve pirinçten mühür (yüzük) takmak mekruhtur. Ebû Dâvûd’un isnadı ile Abdullah bin Büride’den, o da babasından bildiriyor ki, bir kimse parmağında pirinçten yapılmış yüzükle Resûlüllah’ın huzuruna geldi. Resûlüllah o kimseye hitâbederek: «Senden putların kokusunu duyuyorum», buyurunca, gelen, parmağındaki yüzüğü çıkarıp attı. Sonra demirden bir yüzükle huzuruna geldi. Resûlüllah (aleyhisselâm) ona: «Senin üzerinde Cehennem ehlinin süsünü görüyorum», buyurunca gelen, o yüzüğü de atıp: Yâ Resûlâllah, yüzüğü ve üstündeki mühürü neden yapayım?», diye sorunca: «Gümüşten yaptır ve bir miskale[4,8 gram] de varmasın», buyurdu.

Mühürlü Yüzüğü Sol Elin Serçe Parmağına Takmalı

Ebû Dâvud isnadi ile Nafi’den, o da İbni Ömer’den (radıyallahu anhüma) bildiriyor ki, Resûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) yüzüğünü sol eline takar ve yazı kısmı elinin iç tarafında kalırdı. Bu hali, selef-i sâlihînin çoğundan bildirildi. Müstehab olan, eşyanın sağ el ile alınıp sol tarafa konulmasıdır. Bu durumda yüzüğü ve onda yazılı bulunan isim ve harfleri korumak vardır. Hazret-i Ali (radıyallahu anh) bildiriyor ki, Resûlüllah (sallallahu aleyhi ve sellem) yüzüğünü sağ eline takınır idi. Buna göre sağ ve sol olabilir. Sol el daha iyidir.

[Hanefi mezhebinde sağ elin küçük parmağının yanındaki parmağa takmalıdır].

Kaynak El-Gunye Abdulkadir Geylani

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın