Zaaf Hakkında Ayetler

Bismillahirrahmanirrahim

Zaaf  Ne demektir:

 1. İrade zayıflığı, dayanamama.
  Herkesin bir zaafı vardır ama bazılarının sonradan oluşur. Örneğin sigara içmek ve içmeye mecbur hissetmek bir zaaftır.
 2. (Bir şeye, bir kimseye karşı) Aşırı ilgi duyma, düşkünlük.
  Çünkü Nuran’ın da ona karşı bir zaafı olduğu muhakkak (Ahmet H. Tanpınar). 
 3. Eksiklik, yetersizlik.
  O’nun yakınlığına ererek huzurunda bulunan şerefli kullar; bir an O’na kulluk yapmaktan yan çizmezler. İbadet etmekte de hiç zaaf ve gevşeklik göstermezler…
 • Zaaf göstermek: Zayıflığı, yeteneksizliği ortaya çıkmak.
 • Zaafa düşmek (kapılmak): Direnme gücü gösterememek, dayanamamak.
  Çünkü tutkunun, insanları zaafa düşüren bir cazibesi var.

__________________________________________________

Kuran’da Geçen Zaafla İlgili Ayetler:

Bakara Suresi

282. ayet: 

“Ey iman edenler, belirli bir süre için borçlandığınız zaman onu yazınız. Aranızdan bir katip doğru olarak yazsın, katip Allah’ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan kaçınmasın, yazsın. Üzerinde hak olan (borçlu) da yazdırsın ve Rabbi olan Allah’tan sakınsın, ondan hiçbir şeyi eksiltmesin. Eğer üzerinde hak olan (borçlu), düşük akıllı ya da za’f sahibi veya kendisi yazmaya güç yetiremeyecekse, velisi dosdoğru yazdırsın. Erkeklerinizden de iki şahit tutun; eğer iki erkek yoksa, şahitlerden rıza göstereceğiniz bir erkek ve biri şaşırdığında öbürü ona hatırlatacak iki kadın (da olur). Şahitler çağrıldıkları zaman kaçınmasınlar. Onu (borcu) az olsun, çok olsun, süresiyle birlikte yazmaya üşenmeyin. Bu, Allah Katında en adil, şahitlik için en sağlam, şüphelenmemeniz için de en yakın olandır. Ancak aranızda devredip durduğunuz ve peşin olarak yaptığınız ticaret başka, bunu yazmamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Alışveriş ettiğinizde de şahit tutun. Yazana da, şahide de zarar verilmesin. (Aksini) Yaparsanız, o, kendiniz için fısk (zulüm ve günah)tır. Allah’tan sakının. Allah size öğretiyor. Allah herşeyi bilendir.”


Enfal Suresi

66. ayet: 

“Şimdi ise, Allah yükünüzü hafifletti ve sizde muhakkak bir zaaf olduğunu bildi. Eğer içinizde sabırlı yüz kişi olursa iki yüz kişiye galip gelirler. Eğer içinizde (sabırlı) bin kişi olursa, Allah’ın izniyle iki bin kişiye galip gelirler. Allah, sabredenlerle beraberdir.”


Rum Suresi

54. ayet: 

“Allah, o kadir ki sizi bir za’ftan yaratmakta, sonra za’fın arkasından bir kuvvet yapmakta, sonra da kuvvetin arkasından bir za’f ve bir saç aklığı yapmakta, neyi dilerse halk ediyor, o öyle alîm, öyle kadirdir”


Sebe Suresi

31. ayet: 

“İnkar edenler dedi ki: “Biz kesin olarak, ne bu Kur’an’a inanırız, ne ondan önceki (indirile)ne.” Sen o zulmedenleri, Rableri huzurunda tutuklanmış olarak görsen; sözü (suçlamaları) birbirlerine karşı evirip-çevirir (birbirlerine yöneltirler). Za’fa uğratılan (müstaz’af)lar, büyüklük taslayanlara derler ki: “Eğer sizler olmasaydınız, gerçekten bizler mü’min (kimse)ler olurduk.”

32. ayet: 

“Büyüklük taslayanlar, za’fa uğratılan (müstaz’af)lara dediler ki: “Size hidayet geldikten sonra, sizi biz mi ondan alıkoyduk? Hayır, siz (zaten) suçlu-günahkarlardınız.”

33. ayet: 

“Za’fa uğratılanlar da büyüklük taslayanlara: “Hayır, siz gece ve gündüz hileli düzenler (kurup) bizim Allah’ı inkar etmemizi ve O’na eşler koşmamızı bize emrediyordunuz” dediler. Azabı gördüklerinde pişmanlıklarını saklarlar; Biz de inkar edenlerin boyunlarına halkalar geçirdik. Onlar, yaptıklarından başkasıyla mı cezalandırılacaklardı?”

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın