Zahid Ve Zühd

Bismillahirrahmanirrahim

Zahit Kimdir :

Şeyh Abdülkadir Geylani gerçek Zahit ile Zahit görünen kişiyi ayırıyor şöyle diyor: ”Zahit görünen kişi dünyayı elinden çıkaran Zahit ise onu kalbinden çıkarandır.” Fethu’r Rabbani 106

Şeyh Abdülkadir Geylani şöyle söylemektedir: ” Gerçek Zahide dünya her şey ile gelir de o zahirde onu kullanır, ancak onun kalbinde ona karşı zerre kadar ilgi olmaz.” Fethu’r Rabbani 89

Zahit Ve Dünya:

Şeyh Abdülkadir Geylani, “ İnsanlar arasında öyleleri vardır ki, dünya elindedir, ancak ona karşı sevgisi yoktur. O dünyaya hükmeder dünya ona değil, dünya onu sever, o dünyayı değil, dünya onun arkasından koşar, o dünyanın arkasından koşmaz, o dünyayı kullanır, dünya onu kullanamaz, o dünyayı dağıtır, dünya onu değil. Kalbi Allah cc. için temiz tutar, dünya onu ifsada güç yetiremez. O dünya üzerinde tasarruf eder, dünya onun üzerinde değil.” Fethu’r-Rabbani 113

Şeyh Abdülkadir Geylani: ”Mümin bütün tasarrufu altında salih niyet taşır. Dünya için çalışmaz. Yaptığını ahret için yapar. Mescitler, Yollar, Köprüler, medreseler ve tekkeler İnşa ettiğinde ahret için inşa eder. Bunlar dışında aile fertleri, dullar, fakirler ve sair kişiler için inşa edilmesi gerekli olanları da ahret için inşa eder.” fethurrabbani 59

Zühd Ehli Olmak Kolay Mı?:

Şeyh Abdülkadir Geylani Zühdü açıklamış ve zühd sahibi olmanın öyle kolay bir iş olmadığını beyan etmiştir. İsteyen herkesin zahit olamaz. Zira Geylani nin de ifadesi ile de zühd: “Allah’ın hayırlı bir ikramıdır bu ikram olmasaydı kimse Zahit olamazdı mümin bu sayede hırsı ve açgözlülüğü bırakır acele etmez kalbini ve sırrını eşyadan uzaklaştırır Allahu Teala’nın kendisine emrettiği şeyler ile ilgilenir.

Kendisi için takdir edilen şeylerin kendisini bulamayacağı ve asla ıskalamayacağını bilir de o şeyleri kendi haline bırakır. Onlar da  onun arkasından koşarlar ve kabul edilmelerini beklerler.” el fethu’r Rabbani 98

Zühd Öğrenilebilir Mi?:

Şeyh Abdülkadir Geylani, şöyle diyor: ”Evladım, bu zühd öğrenilen bir sanat değildir, eline alıp attığın bir şey de değildir. Bilakis o, birkaç adımdan ibarettir ki ilki de dünyaya bakman ve onu Nebi ve Rasullerin gördüğü gibi asli suretinde görmendir. Fethu’r-Rabbani 107

Şeyh Abdülkadir Geylani İlim ve Zühtü birbirine bağlıyor ve Allah’a ulaşmak için bunların birbirinden ayrılması gerektiğini ifade ediyor. Bu onun sözünde açıkça görülmektedir. Allah’a vasıl olan ancak İlimle ve dünyaya karşı kalp ve bedenle zahit olmakla vasıl olmuştur. ferturrabani 106 

Şeyh Geylani: ”Gerçek zahitler halk arasında tanındığında insanlar onlara yönelir, onların sözlerinden ve hallerinden istifade ederler.” Abdulkadir Geylani 606 fethurrabbani,232 

Şeyh Geylaniye Göre Zühdün Üç Hali :

“ Züht üç şekilde olur: Birincisi; haramı terktir ki bu bu avamın zühdüdür.  İkincisi; helal olan fuzuli şerleri terktir ki bu havassın zühdüdür. Üçüncüsü; Allah’tan başka meşgul eden her şeyi terktir ki bu da ariflerin zühdüdür.

ASHAB-I SUFFE VE ZÜHDİ ÖZELLİKLERİ

HZ. ALİ VE ZÜHDİ ÖZELLİKLERİ

HZ. OSMAN VE ZÜHDÎ ÖZELLİKLERİ

HZ. EBU BEKİR VE ZÜHD ÖZELLİKLERİ

HZ. ÖMER VE ZÜHDÎ ÖZELLİKLERİ

ZÜHD

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın