Zaman Yaklaşınca Çabuk Geçer

Zaman Yaklaşınca Çabuk Geçer

Buhari ve Müslim Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet edilmiştir ki Resulullah As. Şöyle buyurmuştur:

“İki büyük grup birbiri ile çarpışmadıkça kıyamet kopmaz. Bu iki grup arasında büyük bir çarpışma meydana gelir. Davaları ise birdir. Bu arada otuza yakın yalancı Deccal ortaya çıkarılır. Bunların her biri kendisinin Allah’ın peygamberi olduğunu ileri sürer. İlim alınır. Sarsıntılar çoğalır. Zaman yakınlaşır. (Kıyamet yaklaşır veya zaman çabuk geçer.) 

Fitneler ortaya çıkar, kargaşa -ki bu öldürmedir- çoğalır. O zamanlarda mallarınız o kadar çoğalır ki, mal sahibi, zekatını kimin kabul edeceği konusunda düşünmeye başlar. Hatta zekatını birine arz eder de, o arz ettiği kişi “Benim ona ihtiyacım yok” der.

İnsanlar o zamanda yüksek binalar yapmakta birbirleri ile yarışırlar. O zamanda bir kimse bir kabrin yanından geçerken “keşke şu kabrin içindeki ben olsaydım” der.

Güneş batı tarafından doğar. Güneşi böyle batıdan doğmuş olarak gören insanların tümü, iman ederler. Ancak daha önce iman etmiş veya imanı üzere bir iyilik yapmış olmadıktan sonra bu vakit, kişiye imanın bir yarar sağlamayacağı vakittir.

Kıyamet iki kişinin (alışveriş için) elbiselerini aralarına sermiş olduğu bir sırada kopacaktır. Öyle ki, bu iki kişi, o elbiseleri alıp satmaya, hatta dürmeye bile fırsat bulamayacaklar. Yine, adamın yeni doğmuş devesinin sütünü alıp götürdüğü bir sırada kıyamet koyacaktır ve o adam bu sütü içmeye fırsat bulamayacaktır. Adamın birinin havuzunu sıvamakta olduğu bir sırada kıyamet kopacak, bu adam oradan su içmeye fırsat bulamayacak. Bir başkasının ağzına yemeğini götürdüğü sırada kıyamet kopacak ve adam bu yemeğini yemeye fırsat bulamayacak.”

Müslim’in bir başka rivayetine göre de Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: 

“Otuz kadar yalancı Deccal ortaya çıkmadan kıyamet kopmaz. Bunların tümü de kendilerinin peygamber olduklarını ileri sürerler. Yine güneş ban tarafından doğmadan kıyamet kopmaz. O zaman bütün insanlar iman ederler. Ancak bir kimse daha önce iman etmiş veya imanı ile bir iyilik (sevap) kazanmış olmazsa, o günde iman etmesi bir kimseye yarar sağlamaz.

Siz yahudilerle savaşmadan kıyamet kopmaz. O savaşta bir yahudi, bir taşın arkasına sığınır da o taş: “Ey Allah’ın kulu! Ey müslüman, şu arkamdaki bir yahudidir” diye seslenir. Yine ayakkabıları (nalinleri) kıl olan bir toplulukla çarpışmadığınız sürece kıyamet kopmaz.” (1)

Yine Müslim’in bir başka rivayetinde bildirildiğine göre Resulullah (a.s) şöyle buyurdu: “Sizde mal iyice çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Hatta bir adam malının zekatını çıkarır da onu kendisinden kabul edecek birini bulamaz. O zaman da Arap toprakları otlaklarla (veya bahçelerle) ve ırmaklarla dolu bir hale dönüşür” (2)

Müslim’in bir başka rivayetinde de şöyle bildirilmektedir.

“Resulullah (as) şöyle buyurdu: “Sizde mal iyice çoğalıp taşmadıkça kıyamet kopmaz. Hatta bir adamı malının zekatını kabul edecek birini bulma konusu düşündürmeye başlar. Bir adama malının zekatını teklif eder, o da: “Benim buna ihtiyacım yok” cevabını verir.” (3)

Bir Değerlendirme 

Bu hadislerde bildirilenlerin bazılarını bu Ümmet daha önce gördü. Bazıları ise şu an görmekteyiz. Resulullah (a.s)’ın “O zaman Arap toprakları otlaklarla (veya bahçelerle) ve Irmaklarla dolu bir hale dönüşür” sözünde bildirilen durumun başlangıcını ise şu an görmekteyiz. Şu sıralarda bu yönde gelişmeler başlamış durumdadır.

Resulullah (a.s)’ın sözünde ‘dönüşür ifadesinin kullanılması, bu beldelerin daha önce de böyle olduğuna işaret etmektedir. Nitekim son zamanlarda yapılan araştırmalar ve buralardan petrol çıkması da bunun gerçekliğine işaret etmektedir. Dolayısıyla sadece bu ibarede bile Resulullah (as)’ın iki ayrı mucizesi görülmektedir.

Çağımız büyük sarsıntılara şahid olmaktadır. İki büyük dünya savaşına şahit olunmuştur. Bu çağda öldürme olayları da sıkça görülmektedir. Yine çağımızda insanlar, geçmiş çağların hiçbirinde görülmemiş şekilde yüksek binalar yapmakta ve birbirleri ile yarış etmektedirler.  Her türlü mal çoğalmıştır insanların gelir seviyesi yükselmiş israfta bu nispetle artmıştır. Sahte peygamber çok uzakta aramadan burnumuzun dibinde daha düne kadar ortalıkta dolanmaktaydı. İsrail ördüğü taştan (Beton)duvarların gerisinde kendine bir güvence bulmaya çalışıyor o duvarlar arkamda yahudi var diyor. Bu yaşanılanılar zamanın yaklaştığını göstermekte ve vakit su gibi akıp gitmektedir. Sizinde yorumlarınızı bekleriz….


Dip Notlar

1) Müslim (4/2240) 52-Kitabu’l-Pien, 18-Bir adam, bir kabrin yanından geçerken “Keşke bunun içindeki ben olsaydım” demedikçe kıyametin kopmayacağı babı.

2) Müslim (21701) 12-Kitabu’z-Zekat. 18-Zekatı alacak birinin bulunmayacağı zaman gelmeden önce zekatı vermeye teşvik babı.

3) Müslim, aynı yer

100% LikesVS
0% Dislikes

Bir Cevap Yazın