Zekatın Edasının Şartları İle Farz Olma Ve Ödeme Vakti

Zekatın Edasının Sahih olması İçin Gereken Şartlar:

1- Niyet Etmek:

Fakihler zekat ödemede niyetin şart olduğu hususunda ittifak etmişlerdir. “Ameller niyetlere bağlıdır.” zekat ödemek bir iştir ve namaz gibi ibadettir. Zekatın ancak ödeme zamanına yakın bir niyet ile ödenmesi caizdir.

2- Temlik: (bir mülkü birine mülk olarak verme, birini mülke sahip kılma.)

Zekatın ödenmesinin sahih olması için temlik şarttır. Temlik, zekata müstahak olanlara vermekle olur. Bu konuda ibahe (Helal kılmak) yahut yedirmek ancak temlik etmek yoluyla yeterli olur. Yani zekatı, verilen kişinin mülkiyetine geçirmekle ona ait kılmak gerekir.

Hanefilere göre zekat deliye, mümeyyiz (iyiyi kötüyü, doğruyu yanlışı ayıracak durumda olan)olmayan çocuğa verilmez. Ancak onlar adına Baba vasi veya veli gibi velayet yetkisi bulunan kimseler alırlarsa olur.

Zekatın Farz Olma Ve Ödeme Vakti:

Zekatın Farz Olma Vakti:

Hanefilerce de fetvaya esas olan görüşe göre, fakihler, şartlarını tamamladıktan sonra zekatın hemen verilmesi gerektiği hususunda ittifak etmişlerdir. Bu şartlarda nisap miktarı mala sahip olmak, bir yıllık zaman geçmiş olmak ve benzeri hususlardır. Bir kimseye zekat vermek farz olur da bunun zekatını ödeme gücüne sahip olursa onu geciktirmesi caiz değildir. Zekat vermekle yükümlü olan kişi özürsüz olarak zekatını tehir ederse günahkar olur. Böyle bir kimsenin şahitliği hanefilerce red edilir. Bir kimse ödeme gücüne sahip olduğu halde zekatını tehir ederse bunu tazmin (zararı ödemesi, karşılaması) etmesi gerekir.

Zekatın Ödenme Vakti:

Malın türüne göre zekat değişik vakitlerde ödenir.
Altın gümüş para ve ticari eşyanın zekatı ile otlak hayvanların zekatı her yıl bir kere tamamlandıktan sonra ödenir. Ziraat ürünleri ve meyvelerin zekatı yıl içinde ürünün tekrarına göre ürününden verilir. Bunlarda bir yıl zaman geçme şartı yoktur. Ebu Hanife’ye göre nisap miktarına ulaşma şartı da yoktur. Cumhura göre ürünlerin zekatında nisap miktarı ulaşmak şarttır.

Zirai ürünleri ve meyvelerin Öşür ödeme vakti konusunda çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Ebu Hanife ve imam züfere göre ürün ve meyve ortaya çıkınca ve bozulmasından emin olunacak noktaya gelince, hasat edilecek durumda olsa da kendisinden faydalanacak bir sınıra geldiği vakit zekat vacip olur.

Hanefiler ile Hanbelîlere göre: Baldan öşür vermek gerekir. Ancak Ebu Ha­nife, Eğer bal öşür toprağından elde edilmişse, bundan öşür vermek gereklidir. Elde edilen bal ister az, ister çok olsun fark etmez. Haraç topraklarındaki arılardan elde edilen baldan öşür vermek gerekmez.

Madenlerin zekatı verecek kadar maden çıkarmakla farz olur hanefiler dışındaki alimlerin görüşüne göre fitre zekatı Ramazan Bayramı gecesi güneş battıktan itibaren vacip olur hanefilere göre ise bayram günü sabah vakti girdiği andan itibaren vacip olur.

Yıl Dolmadan Önce Zekat Vermek;

Alimler nisap miktarı mala sahip olmadan önce zekatı peşin olarak vermenin caiz olmadığı hususunda ittifak etmişlerdir.
Cumhura göre: Nisaba malik olan kimsenin zekatını yıl dolmadan önce kendi isteğiyle önceden vermesi caizdir. Çünkü bu kişi zekâtının farz olma sebebi gerçekleştikten sonra ödemiştir. Hz. Ali (ra)’den rivayet ettiğine göre “Hz Abbas (ra) Resulullah (as)’a vakti gelmeden önce malın zekatını peşin ödemeyi sormuş, Hz. Peygamber bu konuda ona ruhsat vermiştir”

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın