Zekat Malının Yok Olması

Zekatın Farz Olmasından Sonra Malın Yok Olması:

Hanefilere göre: Zekat farz olduktan sonra mal yok olursa zekat düşer. Bunun gibi Öşür ve mukaseme haracıda düşer. Zekat mahalli olan nisabın, yok olması sebebiyle farz olan zekat da düşer. İster ödeme imkanı bulunmuş olsun ister olmasın hüküm değişmez.

Bir kişi malını kasten yok edip tüketse de zekat borcu düşmez. Malım bir kısmı kendiliğinden helak olursa, parçayı bütüne benzetme yoluyla, helak olan kadar zekat düşer.

Cumhura göre zekat farz olduktan sonra mal helak olursa zekat borcu düşmez. Bunu ödemesi gerekir demiştir. Bu konuda değişik görüşler vardır.

1- Mutlak olarak mal sahibi zekatı ödemez.

2- Mutlak olarak mal sahibi zekatı öder.

3- Eğer kendi kusuru ile zekat telef olmuşsa öder, eğer bir kusuru olmaksızın yok olmuşsa ödemez. Malikilerce meşhur olan görüş budur.

4- Eğer muhafazada kusurlu davranmışsa tazmin eder, değilse geride kalan malın zekatını öder. Ebu sevr ile Şafilerin görüşü budur.

5- Fakirler ile mal sahibi hisseleri ölçüsünde kalan malda ortak olurlar. (Bidayetü’l müctehid.)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın