ZEKATIN TARİFİ VE HİKMETİ

Zekatın Tarifi:

Zekat lügatte :Büyümek çoğalmak manasına gelir. Aynı zamanda zekat temizlenmek manasında da kullanılmıştır. Şer’an zekat; ” Maldan verilmesi icap eden bir haktır belli bir malın belli bir kısmını Allah Teala’nın belirttiği belli bir şahsa Allah rızası için temlik etmektir.”

Mali bir ibadet olan zekat, insanı yaradan ve rızkını veren, malı yoktan var eden ve bağışlayan, varlık alemindeki her şeyi emr-i sübhanisi ile insanın hizmetine ram eden Allah’ın hakkıdır.

Kuranı Kerim’de zekat kelimesi 32 yerde geçmektedir. Bunlardan sekizi Mekki, kalanı Medeni sürelerde olmak üzere otuzu bilinen, ikisi ise değişik manalar da kullanılmıştır.

Zekatın Hikmeti:

Yaradan ve nimet veren yüce Allah’ın kullarından hakkını eda etmelerini istemesi, nimetlerine şükretmeleri ve hangisinin daha iyi işler yapacağını denemek için bedeni ve mali birtakım farzlar yüklemesi en tabii bir durumdur. İnsan başıboş bırakılmış bir takım vazifeler ile sorumlu tutulmuştur.

İnsanın günlük vazifesi olarak namaz, yıllık vazifesi olarak oruç, Ömürlük vazifesi olarak haccetmek, mükellef tutulduğu gibi mali bir ibadet olan zekatla da yükümlüdür.

Rızık, gelir, yetenek ve kazanç elde etme yönlerinden insanlar arasında farklılık malumdur. ” Allah kiminize kiminizden daha fazla rızık verdi. Ama kendilerine fazla verilenler, rızıklarını ellerinin altındakilerle paylaşıp da onları bu hususta kendileriyle eşit hale getirmeye yanaşmıyorlar. Peki onlar Allah’ın nimetini inkâr etmiş olmuyorlar mı?” Nahl:71  Zekat zayıf gruplar lehine zenginlerin boynunda bir hak ve borçtur.

“Yardım isteyenlere ve yoksullara mallarından belli bir pay ayırırlardı.” Zariyat 19.

İnsan malının hakiki sahibi değildir. Ancak O asli sahibi tarafından tayin edilmiş bir emanetçidir. Asıl sahip Allah Teala dır. Zekat bir nafile olarak yapılan bir iyilik ve minnet yoluyla yapılacak bir iş değildir. Zekat farizası, gelir dağılımdaki bu rızıksal farklılıkların çözümüne vesile olan ilk tedbirlerdendir. Zekat İslamın sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın gerçekleştirilmesi olayıdır.

 “İsteyene ve yoksun kalmışa mallarından belli bir hak tanıyanlar;” Mearic:24-25

  1. Zekat malı başkasının gözünün kalmasından günahkar ve mücrimlerin elinin uzanmasından korur.zekat vermek suretiyle mallarınızı koruma altına alın hastalıklarınızı sadaka vererek tedavi edin gelecek olan belalara karşı dua ile hazırlıklı olun. taberani Ebu Davud hadis zayıftır.
  2. Zekat fakir ve muhtaçlara yardım olup gücü yeten insanların iş kurmaları ve çalışmalar için ellerinde bir sermaye olur. Çalışmaktan aciz olanların normal bir yaşama düzeyine çıkarmalarına yardımcı olur, toplumu fakirlikten, Devleti zayıflıktan korur. Bir hadis-i şerifte şöyle rivayet edilmiştir; “Allah cc. Müslüman zenginlere mallarından, fakirlerin ihtiyacını giderecek kadar zekat vermelerini farz kılmıştır. Fakirlerin aç ve çıplak yaşamaları zenginlerin yaptıklarından başka bir şey değildir. Kıyamet gününde fakirlerden ötürü Allah Teala zenginlere çok şiddetli hesaba çekecek ve elim bir şekilde azap edecektir.
  3. Zekat insanı cimrilikten korur mümini cömertliğe eli açıklığı alıştırır, böylelikle sadece zekat vermekle yetinmez. Zekat sosyal bir vecibe olması sebebiyle ihtiyaç bulunduğu zamanlarda devletin yapacağı bazı işlerde, Mesela ordu hazırlamada, İslam devletini savunmada, fakir ve muhtaçlara yardım etmede yardımcı olur.
  4. Zekat mal nimetinin bir şükrü olarak farz olmuştur.

Kaynak: İslam Fıkıh Ansiklopedisi- Prof. Dr. Vehbi zuheyli (Eserinden istifade edilerek yazılmıştır.)

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın