Zikir

21. Sohbet: Zikir

Ey cemaat! 

Rabbinize (CC) ibadetinizi artırın, uzatın. Çünkü O (CC) kendisine samimiyetle, çokça ibadet edenleri övmüştür. Hz. Peygamber (SAV)’den şöyle rivayet edilmiştir: “Kulun Rabbi için namaz kılarken kıyamı uzadığında, kurumuş yaprakların şiddetli rüzgârın estiği günde ağaçtan yere serpildiği gibi günahları kendisinden dökülür.” (1) Kul, Allah’a (CC) itaatinde ne kadar samimi olursa günahları o derecede zahirinden ve bâtınından dökülür. Kalbi nurlanır. Sırrı safa bulur.

Ey oğul! 

Sahih ol ki, fasih olasın. Halvetinde sahih ol ki, celvetinde fasih olasın. Dünyada sahih olursan, âhirette Allah’ın (CC) huzurunda konuşmada fasih olursun. Şefaat eder ve şefaat edilirsin. Seni yarattıklarından istediğine kendi izni ve emriyle şefaatçi kılar. Senin başkalarına şefaat etmeni sana bir ikram olsun diye ve indindeki değerini göstermek açısından kabul eder. Rabbin (CC) ile arandaki işlerde sahih ol ki, halkını eğitmede fasih olasın. Halka bir terbiyeci, bir öğretici olasın.

Yazık sana! 

Bu makamda oturuyorsun, insanlara vaaz ediyorsun ve sonra da onlarla beraber gülüyorsun, komik fıkralar anlatıyorsun; zararı yok, ne sen felah bulursun, ne de onlar! Vâiz bir ilim öğreticisidir, bir edep öğreticisidir, vâiz bir öğretmen ve bir eğitmendir. Dinleyiciler çocuk gibidir. Çocuklar kendilerine sert davranılırsa, asık surat gösterilirse öğrenirler. Ama onlardan çok az kimse de vardır ki, Allah-ü Teâlâ’nın (CC) kendilerine bir mevhibesi, bir mevhibesi (bağışı) olarak bunun tersi metotla öğrenirler.

Ey sûfîler! 

Dünya fânidir. Dünya ayak bağı, hüzün, sıkıntı ve Rabbinize (CC) bir perdedir. O’na (CC) baş gözlerinizle değil, kalp gözlerinizle bakın. Kalp gözü manaya bakar, baş gözü ise surete bakar. Mü’min her şeyiyle Allah-ü Teâlâ (CC) içindir, onda halk için bir zerre dahi olamaz. O zahiriyle de, bâtınıyla da O’nunla (CC) beraberdir. Hareketi O’nadır (CC), sükûnu O’nun (CC) içindir. Ancak O’nunla (CC) hareket eder, ancak O’nunla (CC) sükûn eder. Mü’min O’ndandır (CC), O’nunladır (CC), O’nun (CC) içindir. Mü’mini kısmeti, o habersiz olduğu halde gelir ve onun kapısını bulur. Ona gelir ve onun hizmetini bekler. Sizin ise bütün meşguliyetiniz kısmetinizin sırtına atlamak ve ona karşı haris olmak.

Ölümü ve sonrasını unuttunuz.

Cenâb-ı Hakk’ı (CC) unuttunuz. O’nu (CC) sırtınızın arkasına attınız. O’ndan (CC) yüz çevirdiniz ve dünyaya, halka ve sebeplere sarıldınız. Sizden pek çok kimse dünyaya ve dirheme tapıyor. Hâlık’a (CC) ve Rezzâk’a (CC) kulluğu terk ediyor. Bütün bu hastalıklar nefislerinizdendir. Onu, kuru yiyeceklere ve bir yudum suya razı olup, ondan emin oluncaya kadar mücâhede hapishanesinde hapsetmeli ve gıdalarından mahrum bırakmalısınız. Bunlar bile onun zevkleridir. Eğer onu türlü zevkleriyle beslerseniz o zaman sizi de yer. Tıpkı şu sözdeki gibi olur: “Köpeğini beslersen seni yer.” Allah-ü Teâlâ (CC) onun hakkında: “Muhakkak ki, nefis kötülüğü emrecidir, Rabbimin (CC) merhamet ettiği müstesna(2) diye buyurmuş iken, nefisten ne hayır beklenir?

Ey sûfîler! 

Hakk’ı hatırlayın ve zikredin. Zira ancak “lüb” (gönül) sâhipleri O’nu (CC) hatırlar. Sûfîler gönül sâhibidirler. Onlar dünyayı anlamışlardır da, ona karşı zâhid olmuşlardır. Sonra da ahireti anlamışlar ve ona dalmışlardır, ta ki, ahiret ağaçları onlar için bitmiş, büyümüştür. Ahiretin nehirleri onlar için akmıştır. Uyku hâlinde olsun, uyanıklık hâlinde olsun onda yer edinmişlerdir. Cenâb-ı Hakk’ın (CC) muhabbeti onlara gelince, ahiretten kalkmışlar, oradan sefer etmişler ve oradan göçmüşlerdir. Kalplerini kuvvetlendirip, Rablerinin(CC) kapısına doğru yönelmişlerdir. Başka bir şey değil, sâdece O’nun (CC) rızasını umanlardan olmuşlardır. Bu topluluğu tebrik edin. Onlara karşı samimi olun. Onlara hizmet edin. Onları iyi tanıyın. Onların sohbetinde edepli olun.

Allah’ım (CC)! 

Bizi her hâlimizde, sana ve Salih kullarına karşı güzel edeple rızıklandır. “Bize dünyada da, ahirette de güzellik ver ve cehennem azabından bizi koru.”

(1) bak.: Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, V/179.

(2) Yûsuf S. A.53.

Kaynak: Abdulkadir-i Geylani (Ksa.), Cilâü’l-hâtır

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir