Zikir Edebi

Bismillahirrahmanirrahim

Zikir Adabı Ve Edepleri:

Hedefi Allah’a yakınlık arzusunda olan zikir ehlinin ibadetlerinde edepli olup bu yolda dille zikir yapa yapa sonunda Hak Teala onun meşhudu olur. Allah’ı zikretmek Hakikatte kulunun kendini Rabbinin huzurunda görmesi ve bunu hissetmeye çalışmasıdır. Dil ile zikir İşte buna vesile olur.

Kulun Allah dostu olmasının alameti zikirdir. Allah indinde velayetin alameti de zikirdir. Kim daimi zikre muvaffak olursa o resmen Allah Tealanın velisidir. Kimde devamlı zikri bırakırsa velayetten azil olmuş demektir. Geceleyin kalbin açılış ve yönelişi gündüze nazaran daha  hızlıdır. Sırlar aleminde yolculuk kulun gayreti ile Hakkın perdeleri kaldırıp, yakınlaştırması ile arzu edilen şuhud’a ulaşılır.

Zikir müridin kılıç ve kalkanıdır. İnsan ve cinden olan düşmanlara karşı o zikirle savaşır ona gelen afetleri o zikirle def eder. Zünnuni Mısri kim Allah’ı zikrederse Allah onu her şeyden korur demiştir. Zikir Allah’a yüceltmektir kişi dille zikrederken zamanla zikir kalbe yerleşir İşte o zaman Cin ve Şeytan insana Musallat olunca insan nasıl çarpılıp düşüyorsa bu zikredene yaklaşan şeytanda öylece çarpılır ve düşer. 

Böyle bir zikrin buna göre bir adabının olması gerekir. Meşayih-i Kiram zikir için bin kadar edep saymışlardır sonra da şu şekilde demişlerdir:

“Bu hedeflerin tamamı aşağıdaki gibi derlenmiştir. Bu edeplere kim ki riayet etmezse onun kalbinin açılması çok zordur.”

Zikir Öncesi Edepler:

1-Zikre başlamadan önce abdestli olunmalı,

2-Helal kazanılmış giysiler giymek

3-Zikre başlamadan evvel şeyhinden Himmet istemek ve zikirde büyükleri ile birlikte zikrettiğini gözlerinin önüne getirmek

4-Tövbe ve istiğfar etmeli

5-Zikirde sadık olabilmek için sükun ve sükut halinde olmak çekilen zikir Allah esması ise sadece onunla meşgul olmak başka Hatıraları kalpten ve akıldan çıkarmamak.

6-Mürşidi ile birlikte Resulullah (sav)’in huzurunda birlikte zikredildiği ne inanmak

Zikir Anındaki Edepler:

1-Zikir yerinde edeple oturulmalı

2-Ellerini dizlerinin üzerine koymalı, tek başına zikir halinde ise kıbleye, cemaat ile zikirde ise halkada oturması müstehaptır

3-Güzel kokularla zikir ortamını tütsülemek

5-Gözleri kapatmak kalbin sırrının açılmasını sağlar

6-Zikir için loş bir ortamın Sağlanması,

7-Şeyh İle birlikte olduğunun düşüncesiyle devamlı zikir de bu edep üzerine hareket etmek

8-Zikirde doğru ve dürüst olmalı

9-İhlaslı olmalı ve amelini her türlü karışıklıktan arındırılmalıdır.

10-Zikirde “la ilahe illallah” lafzını çekmeyi tercih etmeli lafzı Celal olarak Allah esması çekilmesi uygundur.

11-Zakir’in müşahede derecesine göre her ettiği zikrin manasını kalbinde hissetmelidir

Zikir Sonrası Edepler:

1-Zikrin verdiği huşu ve sükun halinin getirdiği varidata kalbini hazır tutmalıdır. 

2-Zikirden sonra üç, yedi veya daha fazla olmak üzere defalarca nefsini kötüleyecek ki gelen varidat bütün azalarına işlesin, basireti açılsın, nefis ve şeytanın kalbe getirdiği havatır ve vesveseden kesilsin ve hicap ondan kalksın. 

3-Zikirden sonra soğuk su içmemelidir. Çünkü zikir insanda bir yanma bir heyecan ve zikredilirse zikredilen Allah’a bir aşk-u şevk doğurduğu için zikirden asıl maksut da işte bu işte bu iştiyakın oluşmasıdır. Su içmek ise bu hareketi söndür. 

Zikreden kişi bu üç edebe çok dikkat etmelidir. Çünkü zikrin faydası Ancak bu üç adapta ortaya çıkar.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir