Zikir Hakkında Bazı Ayet ve Hadisler

Zikir Ne Demektir:

Zikir, ibadetlere ve Kuranı Kerim’de isim olarak çok geniş bir anlamda kullanılmış olsa da netice olarak da Allah’ı anmak, hatırlamak, gaflet halinde olmamaktır. Arap lügatinde anmak, hatırlamak, öğüt, gaflet halinde ve unutma halinde olmamak demektir. Sufilerde, yüce Allah’ın isimlerini ve unvanlarının teker teker veya birkaçının bir arada tekrar edilmesinden ibarettir.

“Ey iman edenler Allah’ı çok çok zikrediniz ve onu sabah akşam tesbih ediniz.” Ahzap 41-42

Zikir Nedir:

Zikir Allah’ın zikredilmesi anılması unutulmaması ve Allah’tan gafil olunmaması demektir. Zikir zamanın her diliminde yapılabilir: “Onlar ayakta iken otururken yatarken rablerini zikrederler,  göklerin ve yerin yaratılışı hakkında inceden inceye düşünürler ve; Ey Rabbimiz sen bunları boşuna yaratmadın. Sen Pak ve münezzehsin bizi ateşin azabından koru derler.” Ali İmran 191 zaman itibarıyla zikir bir tahdit getirilmemiştir. 

Zikir Bazı İsimlerin Tekrarlanması İle Yapılır

Sufilerde, yüce Allah’ın isimlerini ve unvanlarının teker teker veya birkaçının bir arada tekrar edilmesinden ibarettir. Anlam ifade etmeyen zikirle sufinin ne işi olabilir. Bizim dilimizde ayetlerden çıkan Resulullah sav ifade ettiği tekbir, hamd, tehlil, tenzih eden kelimelerden oluşan zikirlerle Rabbimiz anılmalıdır. Buda mürşit tarafından müridana telkin edilir. Bolca Allah ismi veya Rahman ismi esmaül hüsnada geçen isimlerin okunması söylenmesi aşk üzere olursa bu güzeldir. 

Kurandan Ayetlerle Zikir Anlamı:

Allah’u Teala kitabı mübine zikir ismini vermektedir. “Benim zikrimden yüz çeviren bilsin ki, onun dar bir geçimi olur ve kıyamet günü de onu kör olarak haşrederiz.” Taha 124 

“Doğrusu Zikri Biz indirdik ve koruyucusuda Biziz.” Hicr 9

“Aşırı giden kimselersiniz diye sizi zikirle uyarmaktan vazmı geçelim?”  Zuhruf 5

“Bu bir zikirdir ve apaçık Kuran’dır.” Yasin 69

Görüldüğü gibi zikir burada indirilen kitap manasında kullanılmıştır. Yine zikir başlı başına bir ibadet çeşidi olarakta ifade edilmektedir. Allah cc.’nin yapılmasını istediği bir emridir bunu birkaç ayetle görelim:

” Beni zikrediniz ki bende sizi zikredeyim bana şükrediniz nankörlük etmeyiniz.” Bakara 152

 “Ey iman edenler sizi ne mallarınız ne evlatlarınız Allah’ın zikrinden alıkoymasın. Kim böyle yaparsa işte onlar hüsrana uğrayanların ta kendisidir.” Münafikun 9

” Öyle erler vardır ki, onları ne ticaret ne bir alışveriş Allah’ı zikretmekten, dosdoğru Namaz kılmaktan zekatı vermekten alıkoymaz onlar kalplerin ve gözlerin dehşete döneceği günden korkarlar.” Nur suresi 37 

Zikir Rivayetlerde Nasıl Geçmektedir:

Zikirle ilgili birkaç hadisi Şerif’te verelim:

Abdullah b. Büsr’den rivayet olunduğuna göre bir adam, Ey Allah’ın resulü, İslam’ın prensipleri bana pek fazladır bana öyle bir şey söyle ki onu yaptığımda hepsinin sevabını elde edeyim dedi. Nebi Sav şöyle buyurdu zikrullah’ın rutubeti dilinden eksik olmasın. Tirmizi

Ebu Davud (Ra) Resulullah (Sav) şöyle buyurduğunu rivayet etti; “Müferridler öne geçti.” buyurdular. Sahabeler müferridler kimlerdir ey Allah’ın resulü diye sordular. Nebi (sav) şöyle buyurdu. Allah’ı çok zikreden Erkek ve kadınlar.” Müslim

Bir defasında Hz. Peygamber (sav) amellerinizin en hayırlısını, Melikiniz olan Rabbiniz katında en temiz olanını,  derecenizi en çok yükseltenini, altın ve gümüş infaktan, düşmanla yaka paça mücahede ederek sizin düşmanı, düşmanın da sizi öldürmesinden daha faziletli olan şeyin ne olduğunu haber vereyim mi? dediğinde ashap; “O nedir ya resulallah?” demiş, Efendimiz de Allah teâlâ’yı zikirdir buyurmuştur. Tirmizi, Deavat, 6; İbni mace edep, 53.

Ebu Musa (Ra)’dan rivayet olunduğuna göre Nebî (sav) şöyle buyurmuştur: “Rabbini zikreden kişi ile Rabbini zikretmeyen kişi diriyle ölünün benzeridir.” Buhari

Resulullah (Sav) efendimiz buyurdular: “Cennet bahçelerine uğradığınızda oradan otlayınız sahabeler “nedir cennet bahçeleri ey Allah’ın resulü” denediler. Resulullah (sav) zikir halkalarıdır buyurdular.” Tirmizi

Resulullah (Sav) buyurdular: “Allah’ı zikretmeye öyle çoğaltırız ki ta ki Mecnun deyinceye kadar. Müsned

Bu konuyla ilgili birçok hadisi şerif vardır şimdi önemli olan burada zikrin çeşitli anlamlarda kullanıldığıdır ayeti kerimeler ve hadis-i şeriflerden de bu anlaşılmaktadır. Mana itibariyle tam yerini Allah’ın anılması zikir edilmesi tam manası ile karşılamaktadır.

50% LikesVS
50% Dislikes