Zikir Kalesi

Bismillahirrahmanirrahim

Sağlam Zikir Kalesi:

İnançlı Müslümanların bundan önceki yazılarımızda belirttiğimiz gibi Allah’a sığınması içinde şeytanların şerrinden korunmasına sebebiyet verdiğini ifade ettik.

 Allah CC. şöyle buyurmaktadır: “Kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an gafillerden olma.” Araf 205

 Diğer bir ayet-i kerimede Allah Teala şöyle buyurmaktadır:“Kim rahmanın zikrinden gafil olursa, yanından ayrılmayan bir şeytanı ona musallat ederiz. Bu şeytanlar onları doğru yoldan alıkoyarlar da, onlar kendilerinin doğru yolda olduklarını sanırlar. o şeytan dostu kimse en sonunda bize gelince arkadaşına:” Keşke Benimle senin aranda doğu ile batı arası kadar uzaklık olsaydı ne kötü arkadaşsın der.” Zuhruf: 36-38

Allah’ı zikretmek birçok kişiye ağır  gelir. Allah’ı zikretmek onu anmak insanın hayatında daima yer alan bir hal olmalıdır. Allah’la yürümek, Allah’la konuşmak, Allah’ın kainattaki bütün nimetleri ve bunları Onun yarattığı düşünerek bakmak, onunla alıp, onunla vermek zor gelebilir ama unutmamalıdır ki bu büyük bir mirastır.

Hz. Peygamber (sav) yüce Allah’ı zikretmenin değişik üsluplarını miras olarak bırakmıştır. Herkes için geçerlidir. Müslümanı Cin ve Şeytanlardan koruyan bir kalkan olur. 

Tirmizi Enes Bin Malik şöyle rivayet eder: “Hz. Peygamber (SAV): ”Kim evinden çıkarken: ”Bismillahi tevekkeltu alellahi La havle vela kuvvete illa billah.”  derse ona melekler tarafından: ”Allah sana yeter Hidayet edildin ve korundun” denilir. şeytan ondan uzaklaşır ve diğer bir şeytana söyle söyler:

“Sen Allah tarafından korunan vekaleti üzerine alınan ve Hidayet edilen bir kimseye nasıl zarar verebilirsin?.” Ebu Davud, Nesai, Tirmizi

Mevlayı zikreden, düşmanı tarafından öldürülmek üzere peşine düşülen ve tam ele geçecekken sağlam bir kale bulup hemen oraya sığınarak, düşmanından kurtulan kişi gibidir ki, o mümin kul, kendini şeytandan ancak Allah’ı zikirle korur.

Hâris el-Eş’ari (r.a)’den nakledilen bir hadisi şerifte Rasulullah (s.a.v)’in şöyle buyurduğu rivayet edilmektedir: “…Allah size, Allah’ı zikretmenizi emretti. Bunun da misali, peşinden hızla düşmanın geldiği bir adamdır. Bu adam muhkem bir kaleye gelip, düşmandan kendini korur. Kul da böyledir. Şeytana karşı kendisini sadece Allah’ı zikretmekle koruyabilir.”[Tirmizi, Emsal, 3, (2867)]

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın