Zikrin Sayı İle Yapılması

Zikir Sayı İle Yapılamaz Mı? 

Zikir tabii ki sayı ile yapılmamalı bu daimi zikre ulaşmış olanlar içindir. Burası bir eğitim ocağıdır. Pişmek için bazı evrelerden geçmek gerekir. Birden daimi zikir kimseden istenmez. Allah cc. Kulundan günün belli vakitlerinde kendisini anmasını istemektedir. Sabah ve Akşam rabbini an demektedir. Öğreti Peygamber efendimiz ve onun yolunun takipçileri tarafından ondan alınan örneklerle yürütülmelidir ki buda böyle yapılmaktadır.

“Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel.” Müzzemmil:8

Rasulullah sav. Sünnetinde zikir emri ayrı  tesbih emirleri ayrıdır. Bizzat kendileri sayı vererek yapılması gereken zikirleri birlikte söylemişlerdir. Mesala: 

” Her kim günde yüz kere (Sübhanallahi ve bihamdih) derse denizlerin köpüğü kadar da olsa küçük günahları affolunur.”

Sünnetteki zikir emrinden maksat  Allah’ın isimlerin ve birde tevhid zikridir.”Lailahe illallah” bakınız adamın biri Resulullah (sav)’e geliyor ve “ Ey Allah’ın resulü muhakkak İslam’ın prensipleri bana  çok geliyor. Öyle bir şey söyle bana ki onu yaptığımda hepsinin cevabını alayım diyor. Rasulullah (Sav) Efendimiz de o halde zikrullahın rutubeti dilinden eksik olmasın buyuruyor. Tirmizi

Görüldüğü gibi burada zikri daimi vardır belirli bir sayı adet yoktur sınırsızca anma ifadesi geçmektedir.

Ahmet İbni Hanbel Müsnedinde sahih bir senedle rivayet olunan haber’de Rasulullah (Sav)’in hem tek tek hem de ashab-ı ile toplu olarak zikir yaptıklarını onlara zikir telkin ettiği rivayet olunmaktadır. Hz Ali (kv)’den rivayet olunan hadisi şerif şöyle, “Hz. Ali kullar için Allah’a giden en kısa en kolay ve Allah indinde en fazileti yolu kendisine göstermesini Resulullah (sav)’dan istedi. Resulullah (sav) Ya Ali, halvette ve yalnızken, celvette ve insanlarla bir arada bulunurken Allah’ı Zikre devam etmelisin.” buyurdu

Şeddad b. Evs (ra)’dan rivayet olunmuştur. Resulullah (sav) bir grup ashabıyla evinde otururken içinizde yabancı biri varsa dışarı çıkarınız ve kapıyı kapatınız buyurdu. İçimizde yabancı birinin olmadığını söyledik hücre-i saadetin kapısını kapatıp oturduktan sonra bir süre la ilahe illallah diyerek topluca ve yüksek sesle zikrettik. Müsned

Yine Müsned’deki geniş bir rivayette Resulullah (Sav)’in elleri kaldırarak tevhid zikri yaptığı ve sonunda da, “Allah’ım sana hamd olsun muhakkak ki sen beni bu kelimenin tebliğ ile peygamber olarak gönderdin. Onunla zikretmeyi bana emrettin karşılığında da bana cennet vaad ettin sen verdiğin sözden asla caymazsın buyurdu. Sonra da “Size müjdeler olsun ki, Allah hepinizi affetti.” buyurdu.

Birkaç örnek daha verelim

Ebu Hureyre (r.a)’den rivayet edildiğine göre Peygamberimiz: “Vallahi ben Allah’a günde yetmiş defadan çok istiğfar ediyorum” buyurmuştur. Başka bazı hadislerde Hz. Peygamberin günde yüz defa istiğfar ettiği belirtilir (bk. Müslim., Zikr, 41; Ebû Dâvud, Vitr, 26; Tirmizî, Sûre, 47/1). 

“Kim yatağına girince üç defa; “estağfirullâhe’l-Azîm ellezî Lâ İlâhe İllâ hüve’l Hayyu’l-Kayyûm (Kendisinden başka hiç bir ilâh olmayan, diri ve her an yaratıklarını gözetip duran yüce Allah’tan bağışlanmamı dilerim)” derse, Allah günahlarını deniz suyunun damlaları kadar çok olsa da bağışlar” (Tirmizî, Deavât, 17)

Ebû Hüreyre radıyallahu anh Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şöyle buyurduğunu söyledi:

“Bir kimse her gün yüz defa, lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, derse, on köle âzâd etmiş kadar sevap kazanır; ona yüz iyilik sevabı yazılır; yüz günahı bağışlanır; bu zikir o gün akşama kadar o kimsenin şeytandan korunmasını sağlar. Bu zikri ondan daha fazla tekrarlayan kimse dışında hiç kimse daha faziletli bir iş yapmamış olur”. Resûl-i Ekrem sözüne şöyle devam etti: “Bir kimse günde yüz defa sübhânallâhi ve bi-hamdihî derse, onun günahları deniz köpüğü kadar bile olsa hepsi bağışlanır. Buhârî, Bed’ü’l-halk 11; Daavât 64, 65; Müslim, Zikir 28. Ayrıca bk. Tirmizî, Daavât 59, 62; İbni Mâce, Duâ 14

Sabah namazından sonrada kimse ile konuşmadan tavsiye edilen on adet lâ ilâhe illallahü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr, söylemesi gibi.

Zikri  sayı ile tesbih edilmesi bir eğitim sürecidir. Bu süreç kişiyi Daimi zikre hazırlar.

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir Cevap Yazın