Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm; 

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm

Hem büyüklük sahibi hem fazl-ı kerem sahibidir. Kayıtsız ve şartsız azamet sahibi olandır. Zül celali vel ikram ululuk ve ikram Sahibidir. Bütün sıfatlar onda bulunur ve hiç kimse ondan üstün olamaz. onun ululuğunu ve yüceliğini kimse hakkıyla kavrayamaz. 

Zül celali vel ikram; azamet ve ikram sahibi olan demek bir hadis-i şerifte Hz. Peygamber Sav: “Ya zel celali vel ikramı sıkça tekrarlayın” buyurmaktadır. Hakim1/499 Kurtubi 

Bütün sıfat, fiil, emir ve yasaklarında yüce ve tam olandır. Bütün eksik sıfatlardan münezzeh olandır. Dilediği kullarına yücelik ve azamet verendir. Hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunandır. İnkâr ve nankörlüklerine karşılık kullarını cezalandırmakta acele etmeyendir. 

Onun olmayan hiçbir yücelik ve mükemmellik yoktur. Hiç bir Keramet ve şeref yoktur ki, ondan sağdır olmasın!.. O’nun Celali zatında; kerameti (iyilik ve ihsanı) ise, ondan mahlukatına saçılmaktadır. Mahlukata olan ikramının çeşitleri sayılamayacak kadar çoktur. Bunu, “Ve lekad kerremna beni Ademe” Andolsun ki biz Ademoğullarını üstün bir İzzet ve şerefe mazhar kılmışızdır. İsra: 70 

Allah zül celali vel ikram Iğdır Yani bütün azametle ikram var ona aittir bütün Emir ve yasaklar iyilik ve ikramlar ondan kaynaklanır o kendi zarfında Celal ve ikram sahibi bir bütün ikramlar ondan insanlara Akar onun genelde insanlara özelde dostlarına ikramının da sınırı yoktur Gazali

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm ismi Kur’an’da 

İki kez Rahman suresinde zikredilmiştir:

“Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zâtı bâki kalacak.” Rahman: 27

“Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı yücelerden yücedir.” Rahman: 78

Rivayete göre Hz. Peygamber (s.a.v.) bir yoldan geçiyordu. Birden bir bedevi: “Allah’ım! Senin en büyük isimlerinden olan El Aziz, El Hennan, El Mennan, El Malik’ul Mülk ve Zül Celali vel İkram’la Sen’den niyazda bulunuyorum” diyordu. Bunun üzerine Peygamberimiz (a.s.): “O, kendisiyle dua edildiğinde mutlak icabet edilen Allah’ın ismiyle dua etti. Bununla dua edildiği zaman mutlaka ALLAH verir.” buyurdu.

Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının ebced değeri, zikir sayısı, günü ve saati :

Ebced değeri ve zikir sayısı ; 1098 (Eliflerin hesabıyla 1100)

Zikir günü ; Pazar (Eliflerin hesabıyla Perşembe)

Zikir saati ; Pazar görüşüne göre : Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi namazı sonrası.)

Perşembe görüşüne göre : Müşteri (Güneş doğarken ve ikindi sonrası. Gece okumalarında tam gece yarısı.)

Vücut haritasındaki yeri (Zikri hangi organa iyi gelir.) : Karaciğer, pankreas ve safra kesesi.

Gezegeni : Satürn.

Esmaül hüsna Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm esmasının Fazileti ve Faydaları :   

5 vakit namazdan sonra 1100 kere ” Zü’l-Celâl-i Ve’l-İkrâm celle celâlühû ” zikrine devam edenin her isteği olur, mesleğinde ilerler, geçim sıkıntısı çekmez, kısmeti açılır ve herkes tarafından sevilir.  

Her gün 1100 defa (Yâ Zül Celali Vel İkram) diye okuyan kimseye Cenabı Hak çok büyük bir muhabbet verir. Kendisini gören herkes ona saygı ve sevgi duyar. Cenabı Hak bu kulunun her dua ve ricasını lütfu ile kabul eder. Bütün işleri kolaylaşır. Vesveseden korunur.

Bu simi Şerifi yazıp malının içerisine yada kasasına koyan kimsenini malı çalınmaktan veya kaybolmaktan emin olur. 

Her namazdan sonra 1100 defa yada her gün 1100 defa yada Pazar günü sabah erken gün doğarken, ve ikindi sonrası, veya Perşembe günü sabah gün doğarken ve ikindi sonrası ve gece yarısı okunur.  

Her istek için okunur. İsm-i A’zam olduğu için kabule şayandır. Mesleğinde ilerler, geçim sıkıntısı çekmez, kısmeti açılır, herkes tarafından sevilir. 

Esmaül hüsnadan “Yâ Zül Celâli vel ikram” Namaz secdesi yapar gibi secdeye gidilir ve secdede 21 defa ” “Yâ Zül Celâli vel ikram” okunur. Okuma sonunda istediği şeyi açıkça Mevla’dan istenirse ve bu istemeye her gün devam edilirse inşallah isteği yerine gelir.

Zül Celali Vel İkram ism-i şerifi dünya işlerinin kolay olması, hayır kapılarının açılması ve şer kapılarının kapanması için, “Ya Zel-Celali ve’l- İkram Celle Celalühü” diyerek 1100 kere okunur.

Zül Celali Vel İkram ism-i şerifi “Malikel mülki zülcelali vel ikram” şeklinde her gün 333 defa okunursa dünya ona bağlanır.

Daima çocuğunu düşüren veya doğumdan sonra çocukları yaşamayan kadın Mâlikel Mülk Zül celali vel ikram esmalarını 18 kez Ya Hayy 68 kez Ya muhyî esmalarını yazıp üzerinde taşırsa çocuğu düşmez nede doğduktan sonra ölür.

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir