Zü’t-Tavl Esması

Zü’t-Tavl Esması

Yüce Allah şöyle buyurmaktadır: “O, lütuf sahibidir. Mū’min, 3.

El-Halimi der ki: “Zü’t-tavl, hayır ve iyiliği bol olandır. Kullarına iyilik yapmak istediğinde Allah’ın yapamayacağı tür iyilik yoktur. Ama insanlardan Zü’t-tavl olanlar böyle değildir. Çünkü onlardan biri bir iyilik yapmak istese, iyiliği yapacağı şeyi bulamayabilir. İbn Abbas, “Zü’t-tavl” ifadesini, bol lütuf ve zenginlik sahibi olarak açıklar.” Beyhaki, a.s.e., s. 43.

İbn Kesir, şu anlamlan verir:

  •  Geniş lütuf ve zenginlik sahibi
  •  Bağış sahibi
  •  Nimet ve fazilet sahibi
  •  Kullarına şükrünü eda edemeyecek kadar bağışta ve iyilikte bulunan, lütufkar davranan ve nimet veren. İbn Kesir, Tefsir, 7/95. Allah bu gerçeği şöyle ifade eder: “Eğer Allah’ın nimetini saymaya kalkarsanız, onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz.” İbrahim, 34

Kurtubi ise Zü’t-tavlı şöyle açıklar:

  • O, Lâ ilâhe illallah diyen kimseye muhtaç değildir.
  • Bağış ve ihsan sahibidir, günahları affedendir, hak etmeyene bile nimet verip bağışta bulunandır.
  • Tavl, uzunluk anlamına gelen “Tai” kelimesinden türetilmiştir. Sanki Allah, başkalarına nimet vermekle büyümekte ve yücelmektedir. Kimisi de, “Allah’ın böyle adlandırılması, nimet verme süresinin uzaması nedeniyledir.” demiştir. Kurtubi, ag.e., 85939.

Züt Tavl esması ebced değeri ve zikir sayısı : 782

Züt Tavl esması fazilet ve esrarı :

Zü’t-tavl ism-i şerifi zikr etmeye devam eden kimse, geçim sıkıntısı çekmez ve dünyalık ihtiyaçlarından hiç bir şeyden mahrum kalmaz.

Zü’t-tavl ism-i şerifi her hangi bir şey üstüne kazdırır ve üzerinde taşırsa eline geçen maddi imkanların çokluğuna ve her hususta yeterliliğine kendisi de hayrette kalır.

Her gün bu esmaları okumaya devam eden “YA ALLAH, YA KERİM, YA VEHHAB, YA ZETTAVLİ” Umduklarına nail olmak,korktuklarından emin olmak  bu esmaları birlikte her gün okumak ummadığınız maddi ve manevi nimetlere kavuşmanıza yardımcı olacaktır.

Her gün bu esmaları (1171) defa okumaya devam eden kimseler, bol rızka nail olur, rızkı bereketlenir, bütün işleri kolaylaşır. Çok kısa zamanda umduklarına nail olur. Bütün korktuklarından emin olur ve korunur. Görünür görünmez her türlü saadet ve nimetlere nail olur. Her türlü belâ ve dertlerden mahfuz olur.

Züt Tavl İsm-i şerifi geçen Kur’an ayeti

(O ki) günahları mağfiret eden, tövbeleri kabul eden, cezası şiddetli olan, ihsan, fazl ve kerem sahibi olandır. O’ndan başka İlâh yoktur. Dönüş, O’nadır.” Mümin suresi 3. ayet

 

50% LikesVS
50% Dislikes

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir